Nieuws

In het kort

Uit een analyse naar het voorschrijven van ADHD-medicatie blijkt dat methylfenidaat het meest wordt voorgeschreven. Van chronische gebruikers stopt bijna de helft met medicatie in 3 jaar tijd. Er zijn duidelijke regionale verschillen in het gebruik van methylfenidaat, (lis)dexamfetamine en modafinil

Analyse voorschrijfcijfers

Studenten geven aan dat ze ADHD-medicatie voor oneigenlijk gebruik ‘via via’ krijgen van bekenden, vrienden en familie die het op recept krijgen voorgeschreven door een arts. Dit terwijl het recept-plichtige geneesmiddelen zijn, die deels ook onder de Opiumwet vallen. Een onbekend deel van deze medicatie komt dus uit het reguliere circuit en komt op die manier beschikbaar voor oneigenlijk gebruik. Om meer inzicht te krijgen in hoe deze medicatie beschikbaar komt, heeft het IVM een analyse uitgevoerd naar het voorschrijven van methylfenidaat, (lis)dexamfetamine en modafinil.

ADHD-medicatie

Van de ADHD-medicatie methylfenidaat, (lis)dexamfetamine en modafinil wordt methylfenidaat het meest gebruikt. Het aantal gebruikers ligt in 2020 op ruim 183.000 gebruikers. De onderzochte ADHD-medicatie wordt op kinderleeftijd vooral gebruikt door jongens, maar richting volwassenen is de man/vrouw-verhouding ongeveer één op één. Er is een lichte toename te zien in het gebruik van de onderzochte ADHD-medicatie, wat te verklaren is door een stijging van het gebruik bij volwassenen van 25 jaar en ouder.

Methylfenidaat

Nieuwe gebruikers van methylfenidaat starten vaker met kortwerkende dan met langwerkende preparaten. Bij alle gebruikers ligt de verhouding tussen kort- enlangwerkende preparaten ongeveer gelijk. Het aantal uitgiftes methylfenidaat blijkt tijdens school- en studieperiodes hoger te liggen dan tijdens vakantie-periodes. Van de chronische gebruikers van methylfenidaat stopt bijna de helft van de patiënten de behandeling met ADHD-medicatie in drie jaar tijd. Rondom de overgang naar de volwassenheid (18+) is het percentage stoppers het grootst.

Regionale verschillen

Er zijn duidelijke regionale verschillen in het gebruik van methylfenidaat, (lis)dexamfetamine en modafinil. Het relatieve aantal gebruikers ligt in sommige regio’s een factor 2 tot 3 hoger dan in andere regio’s. Op kinderleeftijd zijn er vooral veel gebruikers in delen van Brabant. Bij (jong)volwassenen ligt het relatieve aantal gebruikers juist hoog in stedelijke gebieden.

Regionale ADHD-prevalentie

Er zijn geen betrouwbare cijfers over de regionale prevalentie van ADHD beschikbaar. Een directe vergelijking met de regionale voorschrijfcijfers van ADHD-medicatie is daarom niet mogelijk.

Rapport

Wil je het rapport met alle conclusies en aanbevelingen lezen? Download deze dan via onderstaande button.

Colofon

Auteurs
  • Marinka van Dalfsen, apotheker, Instituut Verantwoord Medicijngebruik
  • Fatima Tarrahi, apotheker, Instituut Verantwoord Medicijngebruik
  • dr. Vincent de Valk, onderzoeker, Zorginstituut Nederland
Met medewerking van
  • Marieke van den Berk-Bulsink, apotheker, Instituut Verantwoord Medicijngebruik
  • Anke Lambooij, apotheker, Instituut Verantwoord Medicijngebruik
  • Marcel Stroo, apotheker, Instituut Verantwoord Medicijngebruik


Wij hebben de grootst mogelijke zorg besteed aan deze uitgave. Aan de inhoud hiervan kunnen echter geen rechten worden ontleend. Het Instituut Verantwoord Medicijngebruik is niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade die het gevolg is van het gebruik van de informatie die door middel van deze uitgave is verkregen. Niets uit deze uitgave mag worden gebruikt zonder vooraf verkregen toestemming.


Februari 2022

Contact

Downloads

Voorschrijven van ADHD-medicatie in beeld
Download
Deze analyse beschrijft het voorschrijven van ADHD-medicatie. Er is gekeken naar methylfenidaat, (lis)dexamfetamine en modafinil, omdat studenten deze middelen noemen voor oneigenlijk gebruik.

Laatst gewijzigd op 7 juli 2022