Nieuws

In het kort

In opdracht van minister Bruins voert het IVM een project uit gericht op het terugdringen van het gebruik van opioïden.

Woensdag 29 januari vond, bij het IVM, een expertmeeting plaats over samenwerking in het kader van de aanpak van illegale handel in (opioïde) pijnstillers. Ruud Coolen van Brakel (directeur van het IVM): “Het was goed om elkaar te treffen en nader kennis te maken. En het belang van het thema werd door alle handhavende instanties onderschreven. Vastgesteld werd vervolgens dat er mensen met uiteenlopende kennis en ervaring aan tafel zaten. Door die te verbinden kunnen we effectiever zijn. Want volksgezondheid en justitie blijken toch twee verschillende werelden.”

Aanleiding voor het project zijn ervaringen in de VS en Canada. Daar constateerde men dat, op het moment dat je (te gemakkelijk afgegeven) recepten voor opioïde pijnstillers gaat aanpakken, er een stijging te zien is in de aanschaf via illegale netwerken. De minister heeft dat opgepakt. In dit project heeft het IVM een rol richting voorschrijvers en patiënten. De ervaring leert dat in de hectische praktijk van de opsporing illegale geneesmiddelen bijvangst zijn. Bovendien komen veel van die middelen (zoals anabole steroïden en erectiemiddelen) uit het buitenland. Pijnstillers komen voornamelijk uit Nederland zelf en zijn ‘gelekt’ uit het gewone (zorg)circuit. Dat zijn behoorlijke partijen en daarop zou de eerste focus kunnen liggen. “Je kunt dan bijvoorbeeld denken aan het, in overleg met providers, afsluiten van aanbieders. Maar illegaliteit blijft een veelkoppig monster. Drempels blijven opwerpen is het devies”, aldus de IVM-directeur.

Contact

Laatst gewijzigd op 26 februari 2020