Informatiepagina

In het kort

Help jij ons mee regionale verschillen in voorschrijven van ADHD-medicatie te verklaren? Het IVM zoekt hiervoor voorschrijvers en apothekers uit de regio’s Amsterdam/Amstelland, Brabant, Haaglanden en Twente. Ook voorschrijvers en apothekers uit andere regio's kunnen deelnemen. Vergoeding € 100,-

Achtergrond 

Verspreid over Nederland zijn er regio’s met meer gebruikers van ADHD-medicatie dan in andere regio’s. Dat blijkt uit een analyse van voorschrijfcijfers met data van de GIPdatabank die het IVM uitvoert voor het project Gezonde focus. Dit is een project gericht op het terugdringen van oneigenlijk gebruik van amfetaminen en modafinil. Hierbij is onderscheid gemaakt naar zorgkantoorregio en naar leeftijdsklasse. 

Er zijn duidelijke verschillen te zien in het relatieve aantal gebruikers van amfetaminen en modafinil per zorgkantoorregio. In het midden van Nederland en Brabant ligt het aantal gebruikers relatief hoog. Daarnaast varieert de gemiddelde hoeveelheid DDD per gebruiker per dag tussen regio’s, met een relatief laag aantal DDD in Amsterdam en een hoog aantal DDD in de Haaglanden, midden-IJsselland en Waardenland. Verder blijkt het gemiddeld aantal voorschriften per jaar relatief laag te liggen in het midden van Nederland in vergelijking met andere delen van Nederland. 

Hoe verloopt de spiegelbijeenkomst?  

Met een groep van maximaal 8 deelnemers zullen we via Microsoft Teams gedurende 1 uur samen nadenken over verklaringen voor regionale verschillen in voorschrijfgedrag. Een moderator zal deze discussie begeleiden. 

Voorafgaand aan de bijeenkomst ontvang je via de mail een uitnodiging met de link naar Microsoft Teams. Via Teams nemen we de bijeenkomst op. Uiteraard gaan we vertrouwelijk om met alles wat besproken wordt en verwerken we alle resultaten anoniem.  

Er is per deelnemer een vergoeding van € 100,- beschikbaar. In de mail die we voorafgaand sturen vind je een declaratieformulier als bijlage en verdere instructies voor de afhandeling. 

Is de bijeenkomst voor mij bedoeld?

Ben je apotheker, huisarts, studentenarts of psychiater? En ben je betrokken bij de behandeling van kinderen, jongeren of volwassenen met ADHD? Dan is deze bijeenkomst voor jou bedoeld! 

Op welke momenten vinden de online bijeenkomsten plaats? 

De bijeenkomsten vinden plaats op de volgende data: 

  • Voor zorgverleners uit de regio Amsterdam/Amstelland: dinsdag 18 januari van 19.30 tot 20.30 uur  
  • Voor zorgverleners uit de regio Brabant: maandag 24 januari van 19.30 tot 20.30 uur 
  • Voor zorgverleners uit de regio de Haaglanden: donderdag 27 januari van 19.30 tot 20.30 uur
  • Voor zorgverleners uit de regio Twente: maandag 31 januari van 19.30 tot 20.30 uur
  • Voor zorgverleners uit andere regio's: maandag 7 februari van 19.30 tot 20.30 uur


Wil je wel deelnemen, maar ben je op bovengenoemde datum niet beschikbaar? Laat het ons weten, dan plaatsen we je op de reservelijst.  

Wat gebeurt er met mijn gegevens? 

De resultaten van de bijeenkomsten gebruiken we als input voor het optimaliseren van de zorg rondom ADHD-medicatie. We maken een geluids- en beeldopname van de bijeenkomst. Deze gebruiken we alleen voor de uitwerking van de bijeenkomsten.  

Hoe kan ik mij opgeven? 

Opgeven kan door een mail te sturen naar Marinka van Dalfsen (m.dalfsen@ivm.nl).  

Bij wie kan ik aanvullende vragen stellen? 

Voor meer informatie kun je contact opnemen met Marinka van Dalfsen (m.dalfsen@ivm.nl).  

Laatst gewijzigd op 11 januari 2022