Informatiepagina

NDF

De Nederlandse Diabetes Federatie (NDF) heeft een standpunt over biosimilar insulines gepubliceerd. Daarin geeft de NDF aan dat de biosimilar soortgelijk is aan het referentiegeneesmiddel. De keuze voor omzetten moet de zorgverlener altijd in samenspraak met de patiënt nemen. Ook geeft de NDF aan dat zorgverleners ongecontroleerde uitwisseling tussen biologische geneesmiddelen altijd moeten vermijden, evenals frequente wisselingen.

Meer weten? Lees het NDF-standpunt Biosimilar insulines (2017).

CBG

Het CBG-standpunt geeft aan dat nieuwe gebruikers zondermeer met een biosimilar kunnen starten. Voor alle biologische geneesmiddelen legt de apotheker het product en batchnummer in het patiëntdossier vast. Dit waarborgt de traceerbaarheid van biologische geneesmiddelen. Zorgverleners kunnen bestaande gebruikers onder voorwaarde van adequate klinische monitoring en duidelijke instructies omzetten. Het CBG vindt het noodzakelijk dat zowel de behandeld arts als de apotheker betrokken zijn bij de omzetting. Samenwerking om de werkzaamheid en bijwerkingen te monitoren is hierbij essentieel.

Meer weten? Lees het CBG-standpunt Biosimilars (2015).

KNMP

De KNMP gaat mee in het standpunt van het CBG. De KNMP plaatst hierbij enkele aanvullende opmerkingen. Bij de keuze voor een biologisch geneesmiddel of biosimilar dient de zorgverlener rekening te houden met patiëntgebonden factoren én productkenmerken. Verder geeft de KNMP onder andere aan wanneer regelmatig omzetten niet wenselijk is en dat goede communicatie en begeleiding essentieel zijn bij de omzetting.

Meer weten? Lees het KNMP-standpunt Biosimilars (2017).

Contact

Laatst gewijzigd op 24 december 2020