Informatiepagina

In het kort

Heeft u uw planning voor het FTO in 2021 al rond? Het Instituut Verantwoord Medicijngebruik biedt u geheel gratis een voorbereid FTO aan over het doelmatig gebruik van insulines!

Achtergrond

Het Instituut Verantwoord Medicijngebruik (IVM) is in opdracht van het Ministerie van VWS het project ‘Doelmatig insulinegebruik 1e lijn’ gestart. In het kader van het project ontwikkelt het IVM een toolbox met materialen om eerstelijnszorgverleners te ondersteunen bij het doelmatig gebruik van insulines. Een van deze materialen is een uitgewerkt FTO-programma. Met het op de markt komen van twee nieuwe biosimilar insulines én nieuw preferentiebeleid in 2021 sluit het project aan bij de huidige actualiteit. Meer weten? Raadpleeg deze pagina voor meer informatie over het project 'Doelmatig insulinegebruik 1e lijn'.  

Wat kunt u verwachten?

Een van onze adviseurs zal bij u op locatie een FTO verzorgen over doelmatig insulinegebruik. Mocht een fysieke bijeenkomst niet mogelijk zijn, dan kunnen we ook een online bijeenkomst organiseren. Onderwerpen die aan bod komen zijn onder andere biosimilar insulines, het omzetten van patiënten en de plaats van nieuwere, langwerkende insulines. De FTO-bijeenkomst sluiten we af met het afstemmen van taken en verantwoordelijkheden en het maken van samenwerkingsafspraken. De adviseur zal vooraf contact met u opnemen. Ter voorbereiding vragen we u om voorschijfcijfers te genereren. Uiteraard helpt onze adviseur hierbij.

Het FTO is een van de materialen die we ontwikkelen voor de toolbox. Tijdens het FTO zullen we andere materialen onder de aandacht brengen die passend zijn voor uw situatie. Hiermee beogen wij het doelmatig insulinegebruik in uw FTO-groep te bevorderen.

Wat vragen wij van u?

Een enthousiaste FTO-groep die graag aan de slag wil met het onderwerp doelmatig insulinegebruik. Bij voorkeur sluiten ook de praktijkondersteuners, praktijkverpleegkundigen en diabetesverpleegkundigen aan bij de bijeenkomst. Vindt de bijeenkomst op locatie plaats? Dan verwachten we dat er goede WIFI, een beamer en scherm aanwezig zijn.

Wat doen wij met uw gegevens?

De ervaringen van onze begeleiding van uw FTO en dat van andere groepen vormen input voor een rapport. Dit rapport zullen we inzetten om weer volgende FTO-groepen te wijzen op ons aanbod en ze op te roepen (zelf dan wel begeleid) een FTO over doelmatig insulinegebruik te organiseren.

Wat zijn de kosten?

Het verzorgen van het FTO is geheel gratis. Eventuele voorzieningen op locatie zijn voor eigen kosten.

Meer informatie of aanmelden?

Wilt u deelnemen of eerst meer informatie? Dan kunt u contact opnemen met Marieke van den Berk-Bulsink (m.berk@ivm.nl).

Laatst gewijzigd op 18 november 2020