Informatiepagina

In het kort

Overzicht met organisaties die de Dag van Verantwoord Medicijngebruik steunen.

Het IVM heeft organisaties die te maken hebben met de zorg gevraagd de Dag van Verantwoord Medicijngebruik te steunen. Op deze pagina staan zij vermeld met een eigen quote. 

Wil jouw organisatie ook meedoen? Stuur dan een bericht naar ons.

Apotheek Voorzorg

 Groot in zorg, aandacht voor speciaal. Uw garantie in medicatieveiligheid: Apotheek Voorzorg."

CAPRHI Universiteit Maastricht

“Medisch studenten die in hun masterfase werken met ‘indicatoren voorschrijfgedrag huisartsen’ doen concrete inzichten op over (on)gewenste praktijkvariatie en leren scores op procesindicatoren kritisch te interpreteren.”

CBD

"Drogisten aangesloten bij het keurmerk Erkend Specialist in Zelfzorg zetten zich dagelijks in voor verantwoorde zorg bij zelfzorggeneesmiddelen."

CBG

"Mensen moeten op hun medicijnen kunnen vertrouwen. Dit is waar het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG) dagelijks aan werkt. We beoordelen medicijnen en bepalen of ze op de markt mogen komen, we bewaken de bijwerkingen en risico's. Uit ons recente onderzoek blijkt dat mensen hun vertrouwen in hun eigen medicijnen het rapportcijfer 7,9 geven. Kritisch zoals we zijn werken we er aan om dit te verbeteren. Dit doen we o.a. door goed gebruik van medicijnen door de juiste patiënt te stimuleren."

De Twentse Zorgcentra

"Door middel van samen leren en ontwikkelen streeft De Twentse Zorgcentra naar continue verbetering op gebied van medicatieveiligheid."

Discardt

"Verantwoord medicijngebruik is ook nagaan of geneesmiddelen gestopt kunnen worden, waarvoor naar de mening van de patiënt en/of de behandelaar de verwachte voordelen niet meer opwegen tegen de mogelijke nadelen."

Driezorg

Ge-Bu

"Geneesmiddelenbulletin: balans tussen werking en bijwerking"

Health Base

“Iedere Nederlander heeft recht op begrijpelijke informatie over geneesmiddelen via de  eigen arts of apotheek.”

KleinGeluk

"KleinGeluk staat voor:

  • Verbinding
  • Vrijheid
  • Vertrouwen
  • Vernieuwend
  • Vaardig
  • Veilig

Ook op het gebied van medicatiegebruik!"

KNMP

“Apothekers stimuleren verantwoord medicijngebruik!"

Lareb

“Het melden van bijwerkingen, daar wordt iedereen beter van ! Het geeft meer inzicht en nieuwe kennis over bijwerkingen. En alertheid op bijwerkingen is belangrijk voor verantwoord medicijngebruik."

Agnes Kant

Neprofarm

"Een belangrijke taak van Neprofarm, de Nederlandse Vereniging van de Farmaceutische Industrie van Zelfzorggeneesmiddelen en Gezondheidsproducten, is het geven van voorlichting en advies over A-merk zelfzorgmiddelen. De verpakking en de bijsluiter geven de gebruiker van zelfzorgmiddelen de informatie die nodig is voor veilig en effectief gebruik. Deze informatie is te alle tijde te raadplegen via Zelfzorg.nl of de gratis Zelfzorg app. Daarmee kunnen mensen zelfs al voor de aanschaf van een middel lezen of en hoe zij het middel verantwoord kunnen gebruiken."

NFU

“De NFU zet zich ook in 2020 maximaal in voor professionele inkoop en doelmatige toediening en bereiding van geneesmiddelen. Dit om ook voor de toekomst (dure) geneesmiddelen beschikbaar en betaalbaar te houden.”

(zie ook kamerbrief)

Noorderboog

"Elektronische toedienregistratie helemaal van deze tijd en een must in medicatieveiligheid."

Nivel

"Therapietrouw bevorderen kan! Kijk voor goede voorbeelden van interventies op Interventienet.nl."

NVZA

"De NVZA ziet haar toegevoegde waarde in farmaceutisch specialistische zorg én gepast gebruik van specialistische geneesmiddelen. Op deze manier zorgt de ziekenhuisapotheker dat het juiste geneesmiddel met optimale begeleiding bij de juiste patiënt terecht komt."

Caspar van Loosen

Pharos

"Om ouders te helpen bij pijnaanvallen van hun kind bij sikkelcelziekte en thallassemie hebben Pharos en het Sophia Kinderziekenhuis medicijnkaarten gemaakt in begrijpelijke taal. De tekeningen passen bij de doelgroep: kinderen met West-Afrikaanse roots."

RIVM

'Het motto van het RIVM is ‘de zorg voor morgen begint vandaag’. Duurzame zorg voor mens én milieu heeft een integrale aanpak nodig. Bij geneesmiddelen heeft alles invloed op elkaar: duurzaam produceren, een goed voorschrijfbeleid, antibioticaresistentie, therapietrouw, het voorkomen van verspilling, inzameling van restanten, en milieurisico’s van medicijnresten. Het RIVM zet zich daarom in op al deze onderwerpen.'

tanteLouise

"tanteLouise steunt de Dag van Verantwoord Medicijngebruik."

https://www.tantelouise.nl/

TEVA

“Teva ondersteunt polyfarmaciepatiënten en zorgverleners om een nog beter medicatieoverzicht te krijgen met Mijn Geneesmiddel in Beeld, kijk op www.MijnGiB.nl."

TSN Thuiszorg

"Medicatiefout: Wat nu? Melden en leren!"

Twentse Apothekers Organisatie-UA

"

Twentse apothekers werken actief aan problemen die gebruikers ervaren bij geneesmiddel tekorten. Dit doen zij door met andere zorgverleners in de regio tijdige informatie te geven en afspraken te maken over uniforme substitutie. Bij de patiënt geeft dit vertrouwen, wat bijdraagt aan meer therapietrouw.”

UMCG

"Verantwoord medicijn gebruik is aandacht hebben voor variabiliteit in geneesmiddel respons en ervaren bijwerkingen."

Vereniging Innovatieve Geneesmiddelen Nederland / Bogin / Neprofarm

Sta stil bij iedere pil.

"Geneesmiddelenbedrijven zetten zich in voor duurzame farmacie: van ontwikkeling, productie, gebruik tot afvalverwerking van geneesmiddelen. Verantwoord medicijngebruik draagt als eerste bij aan goede gezondheid van mensen en is bovendien goed voor het milieu. Met de Green Deal Duurzame Zorg 2.0 zet de sector in op CO2-reductie, medicijnresten uit water, voorkomen van verspillingen en circulair werken – zie o.a. het Brancheplan Duurzaam Verpakken."

VWS

"Het is fantastisch dat veel mensen worden geholpen met medicijnen. Maar onnodig en onverantwoord gebruik hiervan kan ook problemen veroorzaken. Patiënten moeten goed weten hoe ze hun medicijnen moeten gebruiken of daarbij geholpen worden. Daarom is het goed dat we vandaag, op de Dag van Verantwoord Medicijngebruik, extra stil staan bij een goede gegevensuitwisseling van medicatiegebruik, bewust starten en ook zo nodig stoppen van medicatie en het juist innemen van medicijnen. Samen met onder meer artsen, apothekers, verpleegkundigen, patiënten en zorgverzekeraars blijven we zo werken aan verantwoord medicijngebruik."

VZVZ

 Verantwoord medicijngebruik begint bij het registreren en beschikbaar hebben van medicatie gegevens."

ZonMw

"We financieren geneesmiddelenonderzoek en stimuleren het gebruik van de kennis die daaruit voortvloeit. Zo kunnen bestaande geneesmiddelen nog effectiever, veiliger, doelmatiger en op maat worden ingezet. Daarmee verbeteren we de zorg en gezondheid in Nederland."

Zorginstituut Nederland

"Het Farmacotherapeutisch Kompas bevordert het gepast gebruik van geneesmiddelen en ondersteunt de Dag van Verantwoord Medicijngebruik van harte."

Contact

Laatst gewijzigd op 13 januari 2020