Informatiepagina

In het kort

Overzicht met organisaties die de Dag van Verantwoord Medicijngebruik 2021 steunen.

Ook voor 2021 heeft het IVM diverse organisaties gevraagd de Dag van Verantwoord Medicijngebruik met als thema 'medicatieveiligheid' te steunen. Op deze pagina worden zij vermeld met hun specifieke activiteit, concreet nieuws of steunbetuiging (in de vorm van een quote, slogan of korte omschrijving). 

Wil jouw organisatie ook meedoen? Stuur dan een bericht naar: communicatie@ivm.nl.

Apotheek Voorzorg

"Medicatieveiligheid is onze kerntaak; Als producent van de Medicatierol werken wij elke dag aan innovatieve oplossingen aangaande medicatieveiligheid voor de gehele keten. Een voorbeeld hiervan is de recente introductie van pictogrammen op de Medicatierol ter ondersteuning van het juiste innametijdstip."

Bijwerkingencentrum Lareb

“Het delen van kennis over bijwerkingen is heel belangrijk voor een veilig gebruik van geneesmiddelen en vaccins. Lareb waardeert de inspanning van zorgverleners om een bijwerking te melden dan ook enorm! Met ingang van 2020 reiken we een prijs uit aan die zorgverlener die in het afgelopen jaar een extra bijzondere, opvallende of anderszins belangrijke bijwerking heeft gemeld.”

Prijs voor Beste Bijwerkingmelding 2020

Bijwerkingencentrum Lareb heeft dit jaar de prijs voor Beste Bijwerkingmelding uitgereikt aan Drs. Bruijn, dermatoloog in Groningen.  Deze uitreiking heeft plaatsgevonden op de Dag van Verantwoord Medicijngebruik .

CBD

9 januari: Dag van Verantwoord Medicijngebruik. Ook bij zelfzorggeneesmiddelen

9 januari is de Dag van Verantwoord Medicijngebruik, een initiatief van het Instituut Verantwoord Medicijngebruik (IVM). Het Centraal Bureau Drogisterijbedrijven (CBD) ondersteunt dit initiatief, want drogisten zetten zich dagelijks in voor het juiste gebruik van zelfzorggeneesmiddelen. Zo geven drogisten risicowaarschuwingen en persoonlijk advies aan de klant.

Zelfzorggeneesmiddelen spelen een belangrijke rol in de zorg. Ruim 80 procent wordt verkocht bij de drogist. Ze zijn weliswaar veilig bij het juiste gebruik en zonder recept verkrijgbaar, maar klanten overschatten de eigen kennis over geneesmiddelen en onderschatten de risico’s ervan. Ook lezen ze niet altijd de bijsluiter of kunnen deze niet begrijpen. Gezondheidsrisico’s liggen dan op de loer. Zo kan onbedoeld verkeerd gebruik van paracetamol en ibuprofen leiden tot lichamelijke ongemakken en zelfs tot ziekenhuisopnames. En niet iedereen kan ‘zelfzorgen’, en dan is hulp van de drogist welkom.

Risicowaarschuwing

Daarom geven drogisten verantwoorde zorg. Én de risicowaarschuwing. Deze waarschuwing wordt gegeven aan groepen van geneesmiddelen waarvan deskundigen hebben vastgesteld dat een risicowaarschuwing nodig en nuttig is. Bij een NSAID luidt de waarschuwing bij aanschaf: "Dit geneesmiddel kan maagklachten veroorzaken, vooral bij lang gebruik. Wij adviseren u voor gebruik de bijsluiter te lezen." En bij laxeermiddelen: "Gebruik dit geneesmiddel niet langer dan 3 dagen, want dat geeft risico op luie darmen en uitdroging. Wij adviseren u voor gebruik de bijsluiter te lezen." Als de klant vragen heeft, dan geeft de (assistent)drogist aanvullend persoonlijk advies.

Zo leveren drogisten dagelijks een bijdrage aan het juiste gebruik van zelfzorggeneesmiddelen en daarmee aan de medicatieveiligheid in Nederland.

CBG

"Het goede gebruik van medicijnen is een belangrijk onderwerp voor het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG). Duidelijke medicijninformatie, voor patiënten en zorgverleners, stimuleert goed, veilig en effectief gebruik van medicijnen. Eén van de initiatieven van het CBG op dit vlak is ‘Medicijn in het kort’ (in samenwerking met KNMP). In dit digitale document staat de belangrijkste informatie over een medicijn op 1A4 uitgelegd in begrijpelijke taal, ondersteund door pictogrammen. Ook het melden van ervaringen en incidenten met medicijnen draagt bij aan het verbeteren van medicatieveiligheid. Het CBG ondersteunt de Dag van Verantwoord Medicijngebruik van harte."

DISCARDt

DISCARDt ondersteunt van harte de Dag van Verantwoord Medicijngebruik.

"In het DISCARDt (DeIntensifying CARdiovascular & Diabetes treatment) project werken verschillende Nederlandse onderzoekers samen om meer te weten te komen over de mogelijkheden om medicatie­last en risico’s bij kwetsbare mensen met diabetes en/of hartvaatziekten te verminderen. Een belangrijk thema daarbij is het proces van afbouwen en stoppen met medicatie, die niet langer bijdraagt aan de kwaliteit van leven, iets wat met een Engelse term ook wel ‘deprescribing’ wordt genoemd."

www.discardt.nl

Epilepsiefonds

"Het Epilepsiefonds onderstreept het grote belang van verantwoord medicijngebruik en het tijdig melden van bijwerkingen en ervaringen. Het niet goed werken, verkeerd doseren of niet op tijd innemen van medicatie kan grote gevolgen hebben bij een aandoening als epilepsie. Niet alleen kan het (extra) aanvallen uitlokken, ook kan het invloed hebben op het dagelijks functioneren. Daarnaast kunnen ervaringen met medicatie anderen helpen in hun overweging en in hun gesprek met hun behandelend arts. Een goede adequate behandeling begint met kennis bij zorgverlener en patiënt."

F.E.S.

"Medicijnen hebben bij de behandeling van fibromyalgie bij voorkeur slechts een aanvullende en vaak tijdelijke rol. In onze nieuwe brochure wordt een apart hoofdstuk opgenomen over medicijngebruik voor fibromyalgiepatiënten. Deze brochure is ontwikkeld in samenwerking met het Instituut Verantwoord Medicijngebruik IVM en komt in 2021 uit. Wij ondersteunen de Dag van Verantwoord Medicijngebruik van harte."

Over F.E.S.: Fibromyalgie en Samenleving (F.E.S.) is een patiëntenvereniging voor mensen met Fibromyalgie.  www.fesinfo.nl

GGZ inGeest

"Vandaag, 9 januari, is het de De dag van het Verantwoord Medicijngebruik. In Nederland slikken meer dan 1 miljoen mensen antidepressiva. Iedereen weet dat afbouwen en stoppen met antidepressiva belangrijk is, maar hoe pak je dat aan? Voor stoppen was tot voorheen weinig aandacht. Daarom heeft GGZ inGeest op 1 januari de deuren geopend voor de Afbouwpoli."

Lees de complete post van Christiaan Vinkers (psychiater bij GGZ inGeest) op LinkedIn.

HU

"Het Instituut voor Verpleegkundige Studies en het lectoraat Chronisch Zieken van Hogeschool Utrecht, zetten de prettige samenwerking met het IVM op het gebied van Medicatieveiligheid heel graag voort. Samen middels praktijkgericht onderzoek bijdragen aan het onderwijs voor zorgprofessionals en verantwoord medicijngebruik in de praktijk, hoe mooi is dat?!"

KNMP

“De Dag van Verantwoord Medicijngebruik benadrukt het belang van medicatieveiligheid en dat ondersteunt de KNMP van harte. Dagelijks zetten apothekers zich in voor hun patiënten zodat zij geneesmiddelen veilig en verantwoord gebruiken. Cruciaal daarvoor is het bewustzijn van risico’s bij geneesmiddelgebruik, een actueel medicatieoverzicht en de overdracht van medicatiegegevens. Dat vraag om een nauwe samenwerking. Met collega-zorgverleners en het IVM.”

Lerend Netwerk

Samen leren, samen vinden

We ondersteunen van harte de Dag van Verantwoord Medicijngebruik.

Samen leren is daarbij van belang. Is er binnen je zorgorganisatie behoefte om meer te leren over medicatieveiligheid? Wil je ervaringen uitwisselen en problemen specificeren samen met collega zorgorganisaties?

Wil je meewerken om te komen tot een duidelijk omschreven en door de beroeps en branche-organisaties geaccepteerde werkwijze op een aantal belangrijke ‘grijze gebieden’ in het medicatie proces? 

Meld je dan aan bij het https://lerend-netwerk.nl/ Start febr 2021.

Het lerend-netwerk medicatieveiligheid brengen zorgorganisaties samen voor kennisdelen, dilemma’s aansnijden, risico’s detecteren en oplossingen vinden, dit alles onder de deskundige begeleiding van het IVM en het Lerend-Netwerk.

Minister voor Medische Zorg en Sport: Tamara van Ark

Post op LinkedIn:

Medicijnen kunnen ziektes voorkomen of genezen, levens verlengen, of de kwaliteit van leven verbeteren. Goed en zorgvuldig gebruik van medicijnen is daarom van groot belang. Vandaag is het de Dag van Verantwoord Medicijngebruik, waarbij het delen van ervaringen met medicijnen centraal staat. Het thema dit jaar is medicatieveiligheid. Hierbij geldt 'Delen=leren': Door ervaringen en incidenten te delen kunnen we medicijngebruik beter aan laten sluiten op wat de patiënt daadwerkelijk nodig heeft. Zorgverleners kunnen medicatie-incidenten melden bij VMI (Voorkomen Medicatie-Incidenten), patiënten kunnen ervaringen inbrengen bij het Meldpunt Medicijnen en bijwerkingen melden bij Bijwerkingencentrum Lareb.

www.medicijngebruik.nl/vmi
www.meldpuntmedicijnen.nl
www.lareb.nl

#verantwoordmedicijngebruik

Ministerie van VWS

"Het ministerie van VWS hecht belang aan goed en veilig medicijngebruik. Door verkeerd medicijngebruik komen jaarlijks tienduizenden mensen in het ziekenhuis. Daarom is het belangrijk medicatie-incidenten te melden. Goed dat de Dag van Verantwoord Medicijngebruik hier vandaag aandacht aan geeft."

Tweet op 9 januari: We kunnen veel leren van medicatie-incidenten. Daarom is het belangrijk dat zorgverleners en patiënten dit melden.

NHG

“Het Nederlands Huisartsen Genootschap bevordert het goed gebruik van geneesmiddelen en ondersteunt de Dag van Verantwoord Medicijngebruik van harte”.

NIFGO

NIFGO onderschrijft het belang van de Dag van Verantwoord Medicijngebruik.

"Verder is NIFGO van mening dat in een beleid verantwoord medicijngebruik farmacogenetisch testen een belangrijke plaats dient in te nemen. Uit ons eigen onderzoek over de afgelopen 2 jaar blijkt dat bij 58% van de aanvragers van farmacogenetisch onderzoek de medicatie is bijgesteld. In een groot aantal gevallen werd aangegeven dat via de resultaten van het onderzoek een verklaring kon worden gegeven voor geringe tot geen effectiviteit en bijwerkingen."

Nivel

"Het Nivel draagt door onderzoek naar goed gebruik van geneesmiddelen graag bij aan verantwoord medicijngebruik. Dit doen we graag samen met het IVM en andere samenwerkingspartners." 

Patiƫntenfederatie Nederland

"Patiëntenfederatie Nederland vindt het belangrijk dat mensen op een goede wijze, de bij hun passende medicijnen kunnen gebruiken. Dit klink als een open deur, maar helaas zien we nog te vaak onveilige situaties of zijn er onverwachte bijwerkingen. We juichen dan ook de acties, van het Instituut voor Verantwoord Medicijn gebruik (IVM), om fouten en incidenten in de toekomst te voorkomen van harte toe!"

Pharos

We ondersteunen de Dag van Verantwoord Medicijngebruik.

"Wil je zeker weten dat jouw patiënt weet hoe medicijnen genomen moeten worden? Gebruik dan de terugvraagmethode. Laat hem of haar in eigen woorden vertellen, of voordoen, wat je hebt uitgelegd. Zo weet je of je uitleg duidelijk was. Verbeter of vul aan als dat nodig is. Zo zorg je voor verantwoord en veilig medicijngebruik. Lees op onze site handige tips voor het gebruik van de terugvraagmethode of doe mee aan een training."

PiL

"Nascholingsformule PiL heeft als missie de zorgprofessional die farmacotherapeutische zorg verleent zo goed mogelijk te ondersteunen middels onafhankelijke én praktijkgerichte nascholing. Het bevorderen van verantwoord medicijngebruik sluit hier natuurlijk bij aan en PiL ondersteunt de Dag van Verantwoord Medicijngebruik dan ook van harte."  PiL is een titel van Prelum Uitgevers.

Psyfar

"Als onafhankelijk kenniscentrum over psychofarmacologie voor psychiaters, vs ggz en apothekers, ondersteunen Psyfar en Psyfar vs de Dag van Verantwoord Medicijngebruik. Psychofarmaca zijn (en blijven) soms hard nodig, maar wij pleiten altijd voor gepast gebruik, een doordacht behandelplan en waar mogelijk een focus op het afbouwen van de medicatie. Wij helpen voorschrijvers hierbij graag middels praktijkgerichte nascholingsartikelen en -bijeenkomsten." Psyfar en Psyfar vs zijn titels van Prelum Uitgevers.

Seniorenwijzer

Seniorenwijzer heeft het IVM vorig jaar benaderd voor een gratis artikel omdat zij graag ruim aandacht willen schenken aan de Dag van Verantwoord Medicijngebruik. In het decembernummer is het artikel van IVM-adviseur Els Dik verschenen.

Seniorenwijzer heeft een lezersbereik van 800.000, veelal vanuit, bibliotheken, wachtkamers van ziekenhuizen en huisartsen, gemeentelijke instellingen, serviceflats, zorginstellingen, gezondheidscentra, apothekers en fysiotherapeuten.

Lees het complete artikel op de website van Seniorenwijzer. 
 

ZonMw

"We financieren onderzoek naar het effectief, veilig en doelmatig gebruik van bestaande geneesmiddelen en stimuleren de implementatie van de kennis die daaruit voortvloeit. Zo dragen we bij aan verantwoord medicijngebruik en zorgen we gezamenlijk voor een gezonder Nederland."

Meer informatie: https://www.zonmw.nl/nl/onderzoek-resultaten/doelmatigheidsonderzoek/programmas/programma-detail/goed-gebruik-geneesmiddelen/
 

Contact

Laatst gewijzigd op 13 januari 2021