Informatiepagina

In het kort

Stuur een e-mail en krijg direct toegang tot de materialen en scholingen.

Toegang krijgen tot de gratis materialen en scholingen van het programma BOM

Indien u de materialen en scholingen van het programma wilt gebruiken, dan kunt u dit laten weten door een e-mail te sturen naar: BOM@medicijngebruik.nl. U krijgt instructies hoe u toegang kunt krijgen tot de materialen. En u kunt aangeven of er binnen uw organisatie behoefte is aan informatiebijeenkomsten of andere producten op maat.

Geen kosten voor instellingen

Dit programma ontwikkelen en voeren we uit met subsidie van VWS. Daarom zijn er geen kosten voor de deelnemende instellingen. Wij vragen u wel om deel te nemen aan een online nulmeting en vervolgmonitoring. Het doel hiervan is om gedurende de looptijd van het programma in kaart te brengen wat de mate van acceptatie van biosimilars is en welke initiatieven er lopen. De gegevens zullen we op geaggregeerd niveau - en dus niet herleidbaar naar individuele instellingen - gebruiken in (voortgangs)rapportages van het programma BOM. Vanzelfsprekend behandelen we de gegevens vertrouwelijk.

Accreditatie

Accreditatie is voor de e-learningmodules aangevraagd.

Contact