Analyse zorgdossiers in de thuiszorg

Omschrijving:

De Dossiercheck Thuiszorg analyseert zorgdossiers in de thuiszorg en brengt in kaart of medewerkers veilig aftekenen, rapporteren en overdragen.

Type: Dossiercheck thuiszorg
Voor wie: Beleidsmedewerkers, kwaliteitsfunctionarissen
In de sector(en): Thuiszorg
Kosten: € 1.480,00 exclusief 21% BTW

Inhoud

Bij het leveren van goede zorg in de thuiszorg hoort het adequaat bijhouden van het zorgdossier. Maar gebeurt dat wel, en op de juiste manier? Worden medicijnen goed aangereikt en toegediend? Hoe groot is de kans op medicatiefouten en wordt er gewerkt volgens de geldende wet- en regelgeving? Met de 'Dossiercheck Thuiszorg' geeft het IVM antwoord op deze vragen.

Een thuiszorgorganisatie levert het IVM 6 tot 8 dossiers aan van diverse cliënten met een verschillende zorgvraag. De dossiers worden gecontroleerd op een aantal aspecten, zoals de aanwezigheid van het medicatie-overzicht en de toedienlijst. Daarnaast bekijken we hoe medewerkers aftekenen, rapporteren en overdragen.

Verder onderzoekt het IVM hoe problemen worden gesignaleerd en opgelost en hoe er met de cliënt, mantelzorger, arts en apotheker gecommuniceerd wordt. De adviseur toetst de werkwijze aan de wet- en regelgeving en actuele richtlijnen op het gebied van medicatiezorg.

Resultaat

Op basis van de Dossiercheck maakt de IVM-adviseur een adviesrapport. Welke risico's zijn er gesignaleerd en hoe kunnen deze worden opgelost? Dit rapport wordt nabesproken met de teammanager. De adviseur komt met praktische oplossingen die werkbaar zijn voor de medewerkers, maar ook voldoen aan de wet- en regelgeving. Het is de bedoeling dat in kaart wordt gebracht wat de risico's zijn, en dat de medewerkers zich bewust worden van deze risico's. Daarnaast geven we medewerkers concrete tips en adviezen om problemen te voorkomen zonder dat het extra werk en tijd kost.

Bijzonderheden

Wilt u meer informatie of dit product bestellen, dan kan dat via Neem contact op.