Medicamenteuze behandeling van hypercholesterolemie

Omschrijving:

Deze cursus voor huisartsen, diabetesverpleegkundigen, verpleegkundig specialisten, praktijkondersteuners, praktijkverpleegkundigen en apothekers behandelt de verschillende medicamenteuze behandelopties voor hypercholesterolemie, inclusief de voor- en nadelen van de beschikbare geneesmiddelen.

Type: E-learning
Voor wie: Apothekers, diabetesverpleegkundigen, huisartsen, praktijkondersteuners, praktijkverpleegkundigen, verpleegkundig specialisten
In de sector(en): Apotheek, Huisartsenpraktijk
Kosten: € 20,95 vrij van BTW
Duur: 2 uur
Groepsgrootte: Individueel
Accreditatie:
 • Accreditatiebureau Cluster 1: 2,00 punten
 • KNMP: 2,00 punten
 • Kwaliteitsregister V&V: 2,00 punten
 • NVvPO: 2,00 punten
 • Register Verpleegkundig specialisten: 2,00 punten
 • Register Zorgprofessionals : 2,00 punten

Inhoud

Hart- en vaatziekten komen nog altijd veel voor in Nederland. In 2012 waren er ruim 273.000 ziekenhuisopnames voor myocardinfarct, beroerte en andere hart- en vaatziekten. Ruim 39.000 mensen overleden in 2015 aan hart- en vaatziekten. 

Het verlagen van verhoogde cholesterolwaarden is een belangrijk onderdeel van de preventie van hart- en vaatziekten. Sinds 2016 zijn twee nieuwe middelen voor het verlagen van het cholesterol beschikbaar. Deze nieuwe middelen behoren tot de PSCK9-remmers. Deze e-learningcursus gaat in op de verschillende behandelmogelijkheden voor hypercholesterolemie en bespreekt de voor- en nadelen van de beschikbare geneesmiddelen. 

Resultaat

Na afronding van deze cursus kunt u 

 • de risico's van een verhoogd cholesterolgehalte opnoemen
 • de risicotabellen voor hart- en vaatziekten interpreteren
 • bepalen welke patiënten wel of juist niet voor lipidenverlaging in aanmerking komen
 • de streefwaarden voor het LDL-c-gehalte voor verschillende categorieën patiënten bepalen volgens de NHG-Standaard Cardiovasculair Risicomanagement (2012)
 • het stappenplan voor de behandeling van hypercholesterolemie uit de NHG-Standaard Cardiovasculair Risicomanagement (2012) toepassen
 • de belangrijkste bijwerkingen van statines noemen
 • de belangrijkste contra-indicaties en interacties van statines noemen
 • de plaats van ezetimib, PCSK9-remmers en andere cholesterolverlagende middelen beschrijven

Bijzonderheden

Deze cursus is een product van het programma MedicijnBalans. MedicijnBalans biedt feitelijke en actuele informatie en een interactief discussieplatform over nieuwe geneesmiddelen voor zorgprofessionals. Het doel van het programma is bij te dragen aan een onderbouwde keuze van nieuwe geneesmiddelen en het stimuleren van doelmatig gebruik van nieuwe geneesmiddelen. De meest actuele informatie vindt u altijd op https://medicijnbalans.nl/medicijngroepen.

De cursus sluit af met een digitale eindtoets.

Lees voordat u gaat bestellen eerst de pagina Bestellen e-learningen.