Medicamenteuze behandeling van astma

Omschrijving:

Deze cursus voor huisartsen, verpleegkundig specialisten, praktijkondersteuners, praktijkverpleegkundigen en longverpleegkundigen behandelt de verschillende medicamenteuze behandelopties voor astma - zowel voor kinderen als volwassenen - evenals de voor- en nadelen van de beschikbare geneesmiddelen.

Type: E-learning
Voor wie: Huisartsen, longverpleegkundigen, praktijkondersteuners, praktijkverpleegkundigen, verpleegkundig specialisten
In de sector(en): Huisartsenpraktijk
Kosten: € 20,95 vrij van BTW
Duur: 2 uur
Groepsgrootte: Individueel
Accreditatie:
  • Accreditatiebureau Cluster 1: 2,00 punten
  • Kwaliteitsregister V&V: 2,00 punten
  • NVvPO: 2,00 punten
  • Register Verpleegkundig specialisten: 2,00 punten
  • Register Zorgprofessionals : 2,00 punten

Inhoud

Bij astma is er sprake van een chronische ontsteking van de luchtwegen die zich kenmerkt door aanvalsgewijs optredende bronchusobstructie ten gevolge van een verhoogde gevoeligheid van de luchtwegen voor allergische en niet-allergische prikkels (de zogenaamde bronchiale hyperreactiviteit). Onder niet-allergische prikkels vallen onder andere rook, virale infecties, inspanning, mist en kou.

De eerste symptomen van astma treden meestal op bij jonge kinderen, maar astma kan ook nog na het 50e jaar beginnen. De prevalentie van astma in de huisartsenpraktijk is naar schatting 35 per 1000 patiënten (kinderen en volwassenen). Astma komt 1,5 keer vaker voor bij vrouwen dan bij mannen.

De belangrijkste (niet-medicamenteuze) behandeling van astma bestaat uit het streven naar een rookvrije omgeving. Daarnaast komen diverse (inhalatie)geneesmiddelen in aanmerking. Deze e-learningcursus bespreekt de verschillende medicamenteuze behandelopties voor astma -zowel voor kinderen als volwassenen - en gaat tevens in op de voor- en nadelen van de beschikbare geneesmiddelen.

Deze cursus richt zich primair op de behandeling van astma. Omwille van de studieduur blijven onder andere buiten beschouwing de diagnose, symptomen en co-morbiditeit.

Resultaat

Na afronding van de cursus kan de cursist:

  • de achtergrond van en behandeldoelen bij astma benoemen
  • de belangrijkste bijwerkingen, contra-indicaties en interacties benoemen van de verschillende geneesmiddelen voor astma
  • inschatten welk type astmamedicatie geschikt is voor welke patiënt
  • inschatten welk type inhalator geschikt is voor welke patiënt
  • de juiste actie ondernemen bij een astma-exacerbatie

Bijzonderheden

Deze cursus is een product van het programma MedicijnBalans. Met dit programma wil het Instituut voor Verantwoord Medicijngebruik (IVM) de discussie over de meerwaarde van deze middelen voeren. MedicijnBalans biedt daarom feitelijke en actuele informatie en een interactief discussieplatform over nieuwe geneesmiddelen voor zorgprofessionals. Het doel van het programma is bij te dragen aan een onderbouwde keuze van nieuwe geneesmiddelen en het stimuleren van doelmatig gebruik van nieuwe geneesmiddelen. De meest actuele informatie is steeds te vinden op https://medicijnbalans.nl/medicijngroepen.

Deze cursus sluit af met een digitale eindtoets.

Lees voordat u gaat bestellen eerst de pagina Bestellen e-learningen.

Ervaringen

Bij het verlenen van de accreditatie op het format van deze e-learningcursus schreef de KNMG: 'Het is een technisch goed functionerende elearning, eenvoudig in het gebruik, helder in de instructie, met veel interactieve vragen, links naar verdieping/bijlagen, videofragmenten. De eindtoets functioneert naar behoren conform de voorwaarden voor accreditatie. De didactiek voldoet uitstekend voor de gedefinieerde doelgroepen, en is aangenaam goed gedoseerd.'