Hypnotica

Omschrijving:

FTO-modules, werkboek, casuïstiek, presentaties, handleiding prescriptiecijfers, hulpmiddelenboek, brochure en overige werkmaterialen voor een FTO (ook in het verpleeghuis) over (stoppen met) benzodiazepines

Type: FTO-werkmateriaal
Voor wie: Apothekers, huisartsen, specialisten ouderengeneeskunde, verpleegkundigen
In de sector(en): Apotheek, Huisartsenpraktijk, Ouderenzorg
Kosten: Gratis bestelbaar

Download

Te downloaden na aanmelden

mod_stoppen_met_benzo_minimale_interventie_20170113_s.pdf

FTO-module over de minimale interventie bij het stoppen met benzodiazepinen. Het programma richt zich op het verminderen van het aantal onterechte chronische benzodiazepinegebruikers door toepassen van een minimale interventiestrategie

werkb_stoppen_met_benzo_minimale_interventie_20170113_s.pdf

Werkboek over de minimale interventie bij het stoppen met benzodiazepinen, met instructies voor het uitwerken en uitvoeren van de aanpak van de minimale interventie

hulp_stoppen_met_benzodiazepinen_20170113_s.pdf

Hulpmiddelenboek behorende bij het werkboek Stoppen met benzodiazepinen: minimale interventie, met onder andere een stopbrief, afbouwschema, vragenlijsten, slaap-waakkalender en overzichten van eHealth en voorlichtingsmaterialen

vrglst_bendep_srq_20170113.pdf

Benzodiazepine Dependence Self-Report Questionnaire (Bendep-SRQ), een zelfinvulvragenlijst waarmee het verslavingsprofiel van de patiënt op eenvoudige wijze in te schatten is

handl_bendep_srq_20170113.pdf

Handleiding bij Bendep-SRQ

benzo_benzo_vrglst_bwsq_201011021.pdf

Benzodiazepine Withdrawal Symptom Questionnaire (BWSQ), een vragenlijst waarmee een patiënt de ervaren ontwenningsverschijnselen tijdens het afbouwen van benzodiazepinen in kaart kan brengen (kan ook ondersteunen bij consulten gedurende de afbouwperiode)

slaap-waakkalender volw.pdf

Slaap-waakkalender, een slaapdagboek dat inzicht geeft in het slaappatroon van de patiënt. Geeft inzicht of er daadwerkelijk sprake is van een slaapstoornis of van een verkeerde perceptie van een normaal slaappatroon

mod_stop_benzo_orientatie_20170130.pptx

Presentatie behorende bij de FTO-module Stoppen met benzodiazepinen: oriëntatie

mod_hypnotica_20151107_s.pdf

FTO-module over hypnotica in het verpleeghuis, gebaseerd op de Verenso-richtlijn Probleemgedrag (2008) en de aanbevelingen in de NHG-Standaard Slaapproblemen en slaapmiddelen (2014)

mod_stop_Benzo_minim_interv_20170119.pptx

Presentatie behorende bij de FTO-module Stoppen met benzodiazepinen: minimale interventie

bro_terugdringen_chronisch_benzodiazepinegebruik_minimale_interventiestrategie 20170207_s.pdf

Brochure voor artsen en apothekers, met achtergronden over benzodiazepinen en het terugdringen van chronisch benzodiazepinegebruik met een minimale interventiestrategie

mod_stoppen_met_benzodiazepinen_orientatie_20170207_s.pdf

FTO-module over stoppen met benzodiazepinen (oriëntatie), voornamelijk gebaseerd op de NHG-Standaarden Slaapproblemen en slaapmiddelen en Angst. Het programma richt zich op een algemene oriëntatie rondom de zin en onzin van het voorschrijven van benzodiazepinen.

mod_hypnotica_201501301.pptx

Presentatie behorende bij de FTO-module Hypnotica

handb_wmc_02_slaapstoornissen_20080111_s.pdf

Handleiding met een verdieping voor het werken met prescriptiegegevens over slaapstoornissen

fol_slaap_en_kalm_middelen_20081112.pdf

Folder voor patiënten over slaap- en kalmerende middelen