Medicatieveiligheid

Omschrijving:

Wilt u een boost geven aan de medicatieveiligheid in uw organisatie? Dan helpt het IVM u in twee bijeenkomsten om de benodigde acties op een rij te krijgen en met een concrete werkwijze aan te pakken.

Type: Boost
Voor wie: Beleidsmedewerkers, kwaliteitsfunctionarissen, managers zorg
In de sector(en): GGZ/RIBW, Gehandicaptenzorg, Ouderenzorg
Kosten: € 1.840,00 exclusief 21% BTW
Bijkomende kosten: Reiskosten vanaf Utrecht à € 0,37/km

Inhoud

In de waan van alle dag lukt het soms niet om de gewenste resultaten qua medicatieveiligheid te bereiken. De planning loopt uit, er is te weinig menskracht. De Inspectie voor de Gezondheidszorg signaleert tekortkomingen of u verwacht dat zij dit op korte termijn zullen doen. Dan kan het helpen om een 'tussensprint' te maken.

Bij de Boost Medicatieveiligheid krijgt u:

 • Een inhoudelijk expert (en ervaren voorzitter) zit twee bijeenkomsten van uw commissie of werkgroep medicatieveiligheid voor.
 • Inlezen op uw stukken medicatieveiligheid (protocollen, overzicht problemen, verslagen etc.) ter voorbereiding.
 • Tweemaal gezamenlijke telefonische voorbereiding om tot heldere doelstelling en opzet bijeenkomst te komen.
 • Tweemaal agenda.
 • Tweemaal aansluitende of telefonische nabespreking bijeenkomsten, inclusief bijdrage aan verslag.

Het IVM gelooft in een gezamenlijke aanpak, zodat de bereikte resultaten in uw organisatie ingebed worden.

Wat verwachten wij van u?

 • Uw organisatie heeft een commissie of werkgroep medicatieveiligheid, met vertegenwoordigers vanuit de organisatie (inclusief arts) en bij voorkeur ook de/een apotheker.
 • Er is een contactpersoon/kwaliteitsmedewerker die als counterpart voor IVM fungeert en organisatorische zaken regelt, zoals uitnodigingen.
 • Verslaglegging vanuit uw organisatie. Onze voorzitter ondersteunt en vult aan.
   

Resultaat

Afhankelijk van uw situatie is er na twee bijeenkomsten:

 • Een concrete oplossing voor de belangrijkste problemen/acties die uitstonden.
 • Een concrete actielijst met prioriteiten en uitvoerders.

Bijzonderheden

Een extra bijeenkomst inclusief voorbereiding en nazorg kost € 920,- exclusief 21% BTW.