Nieuws

In het kort

In nummer 23 van het Pharmaceutisch Weekblad aandacht voor patiënten die benzodiazepinen gebruiken en vaak met vragen blijven zitten over het effect hiervan op de rijvaardigheid. Informatie van apotheker of huisarts is vaak onvoldoende toegespitst op hun specifieke situatie blijkt uit onderzoek IVM.

Patiënten die benzodiazepinen gebruiken blijven vaak met vragen zitten over het effect hiervan op de rijvaardigheid. Informatie die de apotheker of huisarts verstrekt is vaak onvoldoende toegespitst op hun specifieke situatie. Dit blijkt uit een enquête van het Instituut Verantwoord Medicijngebruik. “Vertel de patiënt hoe lang de rijbeperking geldt na inname.”

Meesten gebruiken kortwerkende benzo's

De enquête is ingevuld door 245 respondenten uit het panel van Patiëntenfederatie Nederland (www.ikzoekeenpatient.nl). Zij hebben in  de afgelopen drie maanden ten minste één benzodiazepine gebruikt en zijn in het bezit van een auto- of motorrijbewijs. Het  merendeel (67%) van deze respondenten valt in de leeftijdscategorie 60 tot 80 jaar.
De meeste respondenten gebruikten een kortwerkende benzodiazepine (onder meer temazepam, oxazepam en zolpidem) en hadden een innamefrequentie van eenmaal daags (45%) of minder (40%).

Jaarlijks gebruiken 2,1 miljoen mensen een geneesmiddel dat de rijvaardigheid ernstig beïnvloedt (een categorie III-middel). Ongeveer 60% van deze middelen betreft een benzodiazepine (SFK, 2023). Met de meeste benzodiazepinen mag je (tijdelijk) niet rijden. Gebruikers ervan krijgen dan ook een rijbeperking. Afhankelijk van de doseringsfrequentie en de sterkte van de benzodiazepine varieert deze rijbeperking tussen de 8 en 24 uur per etmaal.

"Merendeel vindt dat zorgverleners de risio's meer moeten benadrukken."
Hulp apotheek

De apotheek kan helpen door informatie over vervangende vervoersopties mee te geven. Mogelijk zijn er vanuit de gemeente
initiatieven op het gebied van vervoersservice. Op de websites www.rijveiligmetmedicijnen.nl en www.apotheek.nl staat uitgebreide
informatie over dit onderwerp.

Op basis van de enquête doet het IVM ook een aantal aanbevelingen op het gebied van de informatieverstrekking over de rijbeperking bij geneesmiddelen. Deze vind je terug in bijgaande pdf.

Lees het complete artikel via onderstaande button

Het artikel van Sophie ter Hark, Marcel Stroo en Els Dik verscheen in het Pharmaceutisch Weekblad 07.06.2024 159 | 23). Alle drie zijn apotheker bij het IVM. (Let op: voor het complete online artikel op PW.nl is een inlog nodig.)

Contact

Downloads

Rijden met benzo’s: voor patiënt veel onduidelijk
Download
In samenwerking met het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat onderzocht het IVM aan de hand van een enquête wat de kwaliteit van de informatievoorziening is rondom een rijbeperking bij het gebruik van benzodiazepinen.

Laatst gewijzigd op 11 juni 2024

Deze site maakt gebruik van cookies

Wij gebruiken cookies om informatie over het gebruik van onze website te verzamelen om de inhoud te verbeteren. Door hieronder op “accepteren“ te klikken stem je in met het plaatsen en gebruik van al onze cookies. Voor meer informatie verwijzen wij je naar ons cookiebeleid.