Nieuws

In het kort

Gezocht teams van verpleegkundigen/verzorgenden, openbare apothekers, ziekenhuisapothekers en managers die in augustus/september de conceptrichtlijn Voor Toediening Gereed Maken (VTGM) willen testen.

De nieuwe richtlijn/handreiking Voor Toediening Gereed Maken (VTGM) is in concept klaar. We vinden het erg belangrijk dat deze goed toepasbaar is in de praktijk. Daarom zijn we op zoek naar:

 • teams van verpleegkundigen/verzorgenden die werken met VTGM bij parenteralia en/of oralia
 • openbare apothekers
 • ziekenhuisapothekers
 • managers/beleidsmedewerkers die verantwoordelijk zijn voor VTGM in hun organisatie

Door mee te werken aan de proefimplementatie krijgen wij belangrijke informatie over waar je tegenaan loopt bij het werken volgens de richtlijn/handreiking in de dagelijkse praktijk.

Achtergrondinformatie

VTGM is het proces waarbij een verpleegkundige of verzorgende het geneesmiddel nog moet klaarmaken vóór toediening. Denk bij VTGM bij parenteralia bijvoorbeeld aan het klaarmaken van injecties, infusen of spuiten voor spuitpompen. Onder VTGM bij oralia valt bijvoorbeeld het malen of oplossen van een geneesmiddel vóór toediening.

De nieuwe richtlijn/handreiking VTGM is ontwikkeld door een multidisciplinaire werkgroep en gefinancierd door ZonMw. De richtlijnwerkgroep bestaat onder andere uit verpleegkundigen, verzorgenden, verpleegkundig specialisten en (ziekenhuis)apothekers. De richtlijn/handreiking gaat de bestaande Landelijke instructie VTGM van medicatie in verpleeg- en verzorgingshuizen (V&VN, 2008) en de Richtlijn VTGM van parenteralia op verpleegafdelingen in ziekenhuizen (V&VN & NVZA, 2009) vervangen.

De nieuwe richtlijn/handreiking bestaat uit de volgende onderdelen:

 • VTGM bij parenteralia
 • VTGM bij oralia
 • Randvoorwaarden voor VTGM (voor management en (ziekenhuis)apothekers)
 • Richtlijnmodule Dubbele controle bij VTGM
Wat verwachten we van deelnemers aan de proefimplementatie?

Afhankelijk van je functie en werkgebied lees je één of meerdere onderdelen van de richtlijn/handreiking grondig door.

Ben je verpleegkundige of verzorgende (of teamleider), dan verwachten we verder:

 • dat je beoordeelt welke aanpassingen in je huidige werkwijze noodzakelijk zijn om te kunnen voldoen aan de richtlijn/handreiking. Is de richtlijn/handreiking werkbaar? Welke knelpunten voorzie je? Je vergelijkt hiervoor de richtlijn/handreiking met je eigen protocol/werkwijze.
 • dat je gedurende 2 à 3 diensten probeert te werken volgens de aanbevelingen over de dubbele controle. Kun je de dubbele controle uitvoeren op alle momenten zoals in de handreiking is aangegeven? Kun je de dubbele controle doen volgens de aanbevolen manier? Dit kun je (eventueel) vastleggen op een formulier.
 • dat je een korte digitale vragenlijst invult (kost je ongeveer 10 tot 15 minuten). We vragen je hierin naar je beoordeling en bevindingen tijdens jouw diensten.

Een aantal deelnemers vragen we deel te nemen aan een persoonlijk interview of (online) focusgroep, zodat we meer achtergrondinformatie krijgen over de bevindingen.

Ben je beleidsmedewerker/manager, apotheker of ziekenhuisapotheker (of teamleider), dan verwachten we verder:

 • dat je beoordeelt welke aanpassingen in jouw huidige organisatie noodzakelijk zijn om te kunnen voldoen aan de richtlijn/handreiking. Zijn de benodigde aanpassingen haalbaar? Welke knelpunten voorzie je? Je vergelijkt hiervoor de randvoorwaarden VTGM met de werkwijze in je eigen organisatie.
 • dat je een korte digitale vragenlijst invult (kost je ongeveer 10 minuten). We vragen je hierin naar je beoordeling.

Een aantal deelnemers vragen we deel te nemen aan een persoonlijk interview of (online) focusgroep, zodat we meer achtergrondinformatie krijgen over de bevindingen.

Interesse?

Wil je meedoen aan deze proefimplementatie of eerst aanvullende informatie? Neem dan contact op met Marjorie Nelissen (m.nelissen@ivm.nl) of Annemarie de Vries (a.vries@ivm.nl).

Contact

Laatst gewijzigd op 27 juli 2021