Brochure

In het kort

Deze brochure biedt actuele informatie over rijgevaarlijke geneesmiddelen. Tevens worden juridische kaders geschetst en komt een aantal ondersteunende materialen voor beroeps - groepen aan bod, zoals een LESA en een FTOmodule.

Voor wie

Apothekers, Bedrijfsartsen, Huisartsen, Specialisten

In de sectoren

Ziekenhuis, Huisartsenpraktijk, Apotheek, ARBO-diensten

Kosten

Gratis

Ongeveer tien procent van de verkeersdeel - nemers gebruikt geneesmiddelen die de rijvaardigheid beïnvloeden. Hoewel zij in het algemeen goed op de hoogte zijn van de risico’s van geneesmiddelen in het verkeer, past meer dan de helft van deze mensen het rijgedrag niet aan. Per jaar vallen er volgens een recente schatting tussen de 33 en 66 verkeersdoden en meer dan 1.000 gewonden door rijden onder invloed van geneesmiddelen.

Inhoud

Het IVM voert campagne voor publiek en beroepsbeoefenaren om veilig gebruik van geneesmiddelen in het verkeer te bevorderen. De campagne is gericht op alle deelnemers aan het gemotoriseerde verkeer. Als huisarts, specialist, bedrijfsarts of apotheker heeft u de verantwoordelijkheid de patiënt goed te informeren over de invloed van geneesmiddelen op de rijvaardigheid.

In de praktijk kunt u hierbij tegen onduidelijkheden aanlopen. Tot hoever reikt deze verantwoordelijkheid? Is er wel voldoende informatie beschikbaar? Zijn er alternatieven mogelijk qua middelen of tijdstip van toediening? Welk schriftelijk voorlichtingsmateriaal is beschikbaar? Hebben beroeps - chauffeurs specifieke adviezen nodig? Deze brochure biedt actuele informatie over rijgevaarlijke geneesmiddelen. Tevens worden juridische kaders geschetst en komt een aantal ondersteunende materialen voor beroeps - groepen aan bod, zoals een LESA en een FTOmodule.

Contact

Downloads

Brochure Geneesmiddelen in het verkeer
Download
Deze brochure biedt actuele informatie over rijgevaarlijke geneesmiddelen.