Alert: belangrijke actuele informatie over geneesmiddelen met azitromycine
De volgende informatie vereist extra oplettendheid van betrokken zorgverleners:
  • Betreft: schrijf azitromycine niet off-label voor na hematopoëtische stamceltransplantatie.
  • Indicatiegebied: Infecties, veroorzaakt door micro-organismen die gevoelig zijn voor azitromycine: van bovenste en lagere luchtwegen en van huid en weke delen.
  • Let op: Patiënten met hematologische maligniteiten die het antibioticum azitromycine kregen na een (bloed) stamceltransplantatie hebben een verhoogd risico op ernstige bijwerkingen. Het gaat hierbij om terugkeer van kwaadaardige bloedcellen en in sommige gevallen zelfs overlijden. De Franse studie (ALLIZITRO), waaraan deze patiënten deelnamen, is vroegtijdig gestopt. Het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG) adviseert artsen om het middel niet off-label voor te schrijven aan deze patiënten.
  • Geadresseerde zorgverleners: hematologen, longartsen en ziekenhuisapothekers van HSCT-centra.
  • Informatie afkomstig van: College ter Beoordeling van Geneesmiddelen
  • Toelichting: meer informatie van het CBG.
 
Feedback:
Wat vindt u van dit bericht? Is het duidelijk, of mist u informatie? En is het relevant voor u? Graag horen wij uw feedback.
 
Disclaimer:
U ontvangt deze informatie als deelnemer aan de pilot 'belangrijke actuele geneesmiddelinformatie'.

Feedback:

Wat vindt u van dit bericht? Is het duidelijk, of mist u informatie? En is het relevant voor u? Graag horen wij uw feedback.

Disclaimer:

U ontvangt deze informatie als deelnemer aan de pilot 'belangrijke actuele geneesmiddelinformatie'.