Nieuws

Medicijnjournaal, september 2017

3 oktober 2017

Dit journaal besteedt aandacht aan de bijwerkingen van rode gist rijst, valrisicoverhogende medicatie (vooral bij ouderen) en personalized medicine bij cardiovasculair risicomanagement. 

Nieuwsflitsen: overzicht nieuwe geneesmiddelen 2016 door GeBu, nieuwe materialen voorlichting patiënten, advies paracetamolgebruik bij de zwangerschap ongewijzigd, plaatsbepaling griepvaccinatie, verlaagde INR-waarden na substitutie van acenocoumarol. 

Bekijk het Medicijnjournaal van september 2017 hier

Dit Medicijnjournaal is ontwikkeld met steun van het ministerie van VWS. Wilt u automatisch op de hoogte gesteld worden als er een nieuw journaal verschijnt? Meld u dan aan voor de medicijnjournaal-update.  

Wilt u dit journaal bekijken met uw FTO-groep, maar heeft u geen internetverbinding? Hier kunt u het Medicijnjournaal downloaden.