Nieuws

Medicijnjournaal juni 2017

13 juni 2017

Inhalatiecorticosteroïden bij COPD De plaats van inhalatiecorticosteroïden bij COPD is beperkt. Toch starten artsen relatief vaak met deze middelen bij nieuwe COPDpatiënten. Huisarts dr. Lotte van den Nieuwenhof geeft aan wat de plaats is van deze middelen bij COPD en hoe het overgebruik tegengegaan kan worden.

De nieuwsflisten van dit Medicijnjournaal: Propranolol is nu ook geregistreerd voor prolifererend infantiel hemangioomet, het Zorginstituut Nederland heeft een openbaar overzicht gemaakt van nieuwe geneesmiddelen die op de markt gaan komen, in een Cochrane review is onderzocht welke methoden effectief zijn om de therapietrouw bij astmapatiënten te bevorderen, het College ter Beoordeling heeft de folder 'Antwoorden op vragen over merkloze medicijnen’ gepubliceerd.

Richtlijn palliatieve zorg eindstadium nierfalen Het Integraal Kankercentrum Nederland (IKNL) heeft een richtlijn gepubliceerd over palliatieve zorg bij eindstadium nierfalen. Dr. Marjolijn van Buren geeft toelichting

Bekijk het Medicijnjournaal van juni 2017 hier

Dit Medicijnjournaal is ontwikkeld met steun van het ministerie van VWS. Wilt u automatisch op de hoogte gesteld worden als er een nieuw journaal verschijnt? Meld u dan aan voor de medicijnjournaal-update.  

Wilt u dit journaal bekijken met uw FTO-groep, maar heeft u geen internetverbinding? Hier kunt u het Medicijnjournaal downloaden.