Nieuws

Enquête over verantwoord medicijngebruik

8 mei 2017

Een internationale groep onderzoekers inventariseert obstakels en barrières bij de verbetering van verantwoord medicijngebruik. Betrokkenen bij het onderwerp worden uitgenodigd hun inzichten te delen in een enquête.

De CORUM-studie (Country specific Obstacles for Rationalizing the Use of Medicines) wordt uitgevoerd door de Piperskagroep, een Europees samenwerkingsverband van onderzoekers en implementatiedeskundigen, waarin het IVM participeert. De studie waarvan de enquête onderdeel uitmaakt, wil de gaten (gaps) in het beleid  in kaart brengen. De enquête vraagt betrokkenen uit het veld naar hun inzichten in de nationale situatie.