Medicijn

Indicatie

Indicatie 

Tezepelumab is geregistreerd als aanvullende behandeling van ernstig astma bij patiënten vanaf 12 jaar. Een voorwaarde is onvoldoende astmacontrole ondanks hoog-gedoseerd ICS en een ander middel voor onderhoudsbehandeling (SmPC, 2023). 

Wat is ernstig astma? 

De NVALT-richtlijn benadrukt dat de term ‘ernstig astma’ voorbehouden moet blijven aan patiënten: 

  • bij wie de diagnose astma objectief vastgesteld is bij wie comorbiditeit zo goed mogelijk behandeld is 
  • bij wie schadelijke omgevingsfactoren zo veel mogelijk verwijderd zijn 
  • die desondanks nog steeds last hebben van veel astmasymptomen en/of ≥ 2 astma-aanvallen per jaar
  • die > 6 maanden behandeld zijn met hoge doses ICS en LABA en een goede therapietrouw en inhalatietechniek hebben 

 

Naar schatting heeft 3 tot 4% van de astmapatiënten ernstig astma (NVALT, 2020). 

Effectiviteit

Effectiviteit 

Het doel van de behandeling van ernstig astma is het optimaliseren van de astmacontrole, behouden en optimaliseren van de longfunctie en voorkomen van exacerbaties (NVALT, 2020). 

Wat is het effect op FEV1

De FEV1 neemt na 52 weken met gemiddeld 130 ml toe door behandeling met tezepelumab in de aanbevolen dosering in vergelijking met placebo (Menzies-Gow, 2022).  

Wat is het effect op exacerbaties? 

Tezepelumab  vermindert in de aanbevolen dosering het aantal exacerbaties (SmPc, 2023). Het aantal exacerbaties is na 52 weken met tezepelumab 0,93 per jaar en met placebo 2,10 per jaar (Menzies-Gow, 2022). Dat komt overeen met een RRR van 56%. Bij patiënten met hoge aantallen bloedeosinofielen en/of hoge FeNO-baselinewaarden was het effect het grootst. 

Wat is het effect op corticosteroïdgebruik? 

Tezepelumab geeft geen significante vermindering van het corticosteroïdgebruik in vergelijking met placebo (Wechsler, 2022).  

Veiligheid

Wat is de langetermijnveiligheid? 

Er is meer onderzoek nodig om duidelijkheid te krijgen over de langetermijnveiligheid. In een klinisch onderzoek vonden bij behandeling met tezepelumab relatief meer ernstige cardiale voorvallen plaats. Een causaal verband is niet vastgesteld. Ook is niet duidelijk of bepaalde patiënten extra risico lopen (SmPC, 2023). De fabrikant voert naar aanleiding hiervan aanvullend onderzoek uit (Assessment report, 2022). 

Op dit moment (juli 2023) is tezepelumab in Nederland nog niet op de markt. Tezepelumab is onderworpen aan aanvullende monitoring. Het CBG verzoekt patiënten en zorgverleners extra alert te zijn op bijwerkingen en deze te melden (SmPC, 2023). 

Wat zijn belangrijke bijwerkingen? 

Bij 1 tot 10% van de patiënten komen keelontsteking en gewrichtspijn voor.  Daarnaast kunnen overgevoeligheidsreacties optreden (SmPC, 2023).  

Wat zijn belangrijke contra-indicaties en interacties? 

Er zijn geen interacties met andere geneesmiddelen bekend. Uitgezonderd overgevoeligheid zijn er geen contra-indicaties  (SmPC, 2023).  

Richtlijnen

Welke plaats heeft tezepelumab in de NVALT-richtlijn? 

De NVALT-richtlijn Diagnostiek en behandeling van ernstig astma (2020) geeft geen informatie over tezepelumab. Het middel was nog niet geregistreerd toen de richtlijn verscheen (NVALT, 2020). De NVALT-richtlijn adviseert artsen om biologische geneesmiddelen in overleg met een kennis- of behandelcentrum voor patiënten met ernstig astma voor te schrijven. Het advies is het effect van biologische geneesmiddelen na 4 tot 6 maanden te evalueren en zo nodig te switchen naar een ander middel uit de groep bij onvoldoende effect.

Welke plaats heeft tezepelumab in de GINA-richtlijn? 

Monoklonale antilichamen (biologische geneesmiddelen) hebben een plaats als aanvullende behandeling bij ernstig astma volgens de GINA-richtlijn Diagnosis and management of difficult-to-treat and severe asthma (2022) (GINA, 2022). Patiënten komen in aanmerking voor behandeling bij 2 of meer exacerbaties per jaar en slechte astmacontrole, ondanks optimale behandeling met hoge doses LABA/ICS. De GINA-richtlijn spreekt geen voorkeur uit voor een bepaald monoklonaal antilichaam. Wel noemt de richtlijn factoren als voorspeller van respons die de arts kan gebruiken om te bepalen welk middel geschikt is om mee te starten. Voor tezepelumab zijn een hoog aantal bloedeosinofielen en/of hoge FeNO-waarden voorspellende factoren voor een groter effect van de behandeling. 

Kosten en vergoeding

Wat zijn de kosten? 

Tezepelumab kost jaarlijks ongeveer € 16.500 (210 mg per 4 weken). Behandeling met tezepelumab is ongeveer even duur als behandeling met IL5-remmers (FK, 2023). 

Wilt u meer weten? Lees dan de uitgebreide informatie over kosten

Wat zijn de vergoedingsvoorwaarden? 

Tezepelumab wordt volledig vergoed (Medicijnkosten, 2023). Tezepelumab wordt via het ziekenhuis verstrekt en door de verzekeraar vergoed als add-on geneesmiddel. Add-on geneesmiddelen zijn geneesmiddelen die het ziekenhuis apart in rekening kan brengen. Het gaat vaak om dure geneesmiddelen. De NZa besluit of een geneesmiddel als add-on in rekening kan worden gebracht en tegen welk tarief.

Aandachtspunten bij gebruik

Voorschrijven van tezepelumab moet gebeuren door artsen die ervaring hebben met de diagnose en behandeling van ernstig astma. Behandeling vindt plaats door een subcutane injectie. De aanbevolen dosering is 210 mg elke 4 weken. De dosering is niet afhankelijk van het lichaamsgewicht. Tezepelumab is beschikbaar als voorgevulde injectiespuit en voorgevulde pen. Hiermee kan de patiënt na instructie en goedkeuring door de arts of verpleegkundige zelf injecteren (SmPC, 2023). 

Zorgverleners moeten patiënten informeren over tekenen of symptomen die wijzen op een cardiaal voorval, zoals pijn op de borst, dyspneu, malaise, zich licht in het hoofd voelen of flauwvallen. Het advies is om bij deze symptomen onmiddellijk medische hulp in te roepen.

Incidenten met nieuwe geneesmiddelen? Meld deze bij Voorkomen Medicatie-Incidenten

Werkingsmechanisme

Tezepelumab is een monoklonaal antilichaam (IgG2λ) dat de werking van TSLP blokkeert. TSLP komt bij patiënten met astma vrij door zowel allergische als niet-allergische prikkels. Het blokkeren van TSLP met tezepelumab vermindert biomarkers en cytokines die geassocieerd zijn met luchtwegontsteking. Het werkingsmechanisme van tezepelumab bij astma is echter niet definitief vastgesteld (SmPC, 2023). 

Toekomstige ontwikkelingen

  • Geen bijzonderheden bekend. 

Laatst gewijzigd op 7 november 2023

Gerelateerd aan Tezepelumab (Tezspire®)

Themajournaal

Nieuw onderzoek

Deze site maakt gebruik van cookies

Wij gebruiken cookies om informatie over het gebruik van onze website te verzamelen om de inhoud te verbeteren. Door hieronder op “accepteren“ te klikken stem je in met het plaatsen en gebruik van al onze cookies. Voor meer informatie verwijzen wij je naar ons cookiebeleid.