Nieuw onderzoek

In het kort

Het risico op ernstige infecties bij gebruik van JAK-remmers lijkt laag.

Het risico op ernstige infecties tijdens het gebruik van JAK-remmers lijkt laag. De incidentie van herpes zoster is wel hoger dan bij gebruik van placebo. Het risico lijkt het hoogst bij gebruik van baricitinib, maar de verschillen tussen de middelen zijn niet significant.

Achtergrond

Klinische studies hebben laten zien dat januskinase (JAK)-remmers de kans op infecties verhogen. Of ernstige infecties ook vaker voorkomen is onduidelijk. Daarom voerden Bechman et al een review en meta-analyse uit naar het risico op ernstige infecties en herpes zoster tijdens gebruik van JAK-remmers bij patiënten met reumatoïde artritis (RA).

Resultaten

De onderzoekers includeerden aan de hand van 21 dubbelblind gecontroleerde studies 11.144 patiënten met RA. Zowel placebo gecontroleerde fase II als fase III studies met tofacitinib, baricitinib of upadacitinib werden geïncludeerd.

De primaire uitkomst was het aantal ernstige infecties, gedefinieerd als overlijden, ziekenhuisopname of gebruik van intraveneuze antibiotica. De secundaire uitkomst was het aantal opportunistische infecties, met aparte aandacht voor herpes zoster.

De geschatte incidentie van ernstige infecties per 100 patiëntjaren was bij tofacitinib 1,97 (95%BI = 1,41 tot 2,68) en bij baricitinib 3,16 (95% BI = 2,07 tot 4,63). Bij de gepoolde placebogroep was dit 2,50 (95%BI = 1,74 tot 3,48). Voor tofacitinib en baricitinib was het risico op ernstige infecties niet significant verschillend van het risico bij gebruik van placebo. De IRR was 1,22 (95%BI = 0,60 tot 2,45) voor tofacitinib en 0,80 (95%BI = 0,46 tot 1,38) voor baricitinib. Indirecte vergelijking tussen de verschillende JAK-remmers liet geen verschil in risico op ernstige infecties zien.

De incidentie van herpes zoster per 100 patiëntjaren was bij tofacitinib 2,51 (95% BI = 1,87 tot 3,30) en 3,16 bij baricitinib (95% BI = 2,07 tot 4,63). Dit in vergelijking tot een incidentie van 1,22 (95% BI = 0,71 tot 1,95) bij de gepoolde placebogroep. Voor tofacitinib was het risico op herpes zoster niet significant verschillend van het risico bij gebruik van placebo. De IRR was 1,38 (95% BI = 0,66 tot 2,88). Voor baricitinib was het risico op herpes zoster significant hoger dan bij gebruik van placebo. De IRR was 2,86 (95% BI = 1,26 tot 6,50). Indirecte vergelijking tussen de verschillende JAK-remmers liet geen verschil in risico op herpes zoster zien.

Discussie

De onderzoekers concluderen dat het risico op ernstige infecties bij gebruik van JAK-remmers laag is. Het risico op herpes zoster is bij gebruik van baricitinib hoger dan bij placebo, maar er is geen significant verschil in risico tussen de verschillende middelen. Wel moeten de resultaten met voorzichtigheid worden bekeken, vanwege de lage incidentie van ernstige infecties en herpes zoster.

Een beperking van deze meta-analyse is de manier van data verzamelen. De onderzoekers konden in de meta-analyse niet corrigeren voor het gebruik van andere immunosuppressiva. Dit zou de resultaten kunnen beïnvloeden, zeker bij het vergelijken van de middelen onderling. De incidentie van ernstige infecties en herpes zoster in de placebogroepen verschilde aanzienlijk tussen de middelen. Ook de patiëntenselectie zou van invloed kunnen zijn op de uitkomsten. Patiënten met een verhoogd risico werden vaak bij de studies uitgesloten.

Belang voor de praktijk

JAK-remmers zijn in Nederland geregistreerd voor de behandeling van matige tot ernstige actieve reumatoïde artritis bij volwassenen, eventueel in combinatie met methotrexaat. Zoals alle immuunsuppressiva zijn JAK-remmers geassocieerd met een verhoogde kans op infecties. Met name over herpes zoster zijn eerder berichten verschenen. Het risico op herpes zoster lijkt bij gebruik van baricitinib hoger te zijn dan bij de andere JAK-remmers. De voorschrijver kan dit meenemen bij de afweging om behandeling met een JAK-remmer te starten.

Belangenverstrengeling

De meta-analyse is zonder financiële steun van de farmaceutische industrie geschreven. 2 van de 8 auteurs hebben financiële banden met farmaceutische bedrijven gemeld.

Bron

Bechman K, et al. A systematic review and meta-analysis of infection risk with small molecule JAK inhibitors in rheumatoid arthritis. Rheumatology (Oxford). 2019 Apr 14. pii: kez087.

Laatst gewijzigd op 1 oktober 2019

Gerelateerd aan Risico op ernstige infecties bij JAK-remmers

Themajournaal

Medicijnjournaal

Nieuw onderzoek

Deze site maakt gebruik van cookies

Wij gebruiken cookies om informatie over het gebruik van onze website te verzamelen om de inhoud te verbeteren. Door hieronder op “accepteren“ te klikken stem je in met het plaatsen en gebruik van al onze cookies. Voor meer informatie verwijzen wij je naar ons cookiebeleid.