Medicijn

 • Reslizumab is geregistreerd als aanvullende behandeling van ernstig eosinofiele astma bij volwassenen.
 • Reslizumab vermindert het aantal exacerbaties met 0,9 per jaar in vergelijking met placebo.
 • De langetermijnveiligheid van reslizumab is nog niet bekend.
 • De patiënt moet tijdens en na de infusie van reslizumab bewaakt worden, vanwege het risico op overgevoeligheids- en toedieningsgerelateerde reacties.
 • Behandeling met reslizumab is ongeveer 28 tot 150 keer duurder dan behandeling met een combinatiepreparaat LABA/ICS.

Indicatie

Reslizumab is geregistreerd als aanvullende behandeling van ernstig eosinofiele astma bij volwassenen. Een voorwaarde is onvoldoende astmacontrole ondanks hoog-gedoseerd ICS en een ander middel voor onderhoudsbehandeling (SmPC, 2018).

Effectiviteit

Het doel van de behandeling van ernstige eosinofiele astma is het optimaliseren van de astmacontrole, behouden en optimaliseren van de longfunctie en voorkomen van exacerbaties (NVALT, 2013).

Wat is het effect op FEV1?

De FEV1 neemt met gemiddeld 110 ml toe door behandeling met reslizumab in vergelijking met placebo (Farne, 2017).

Wat is het effect op exacerbaties?

Reslizumab vermindert het aantal exacerbaties met 57% (Farne, 2017). Het aantal exacerbaties is met reslizumab 0,6 per jaar in vergelijking met 1,5 per jaar met placebo (EPAR, 2016).

Wat is het effect op corticosteroïdgebruik?

Het effect van reslizumab op corticosteroïdgebruik is nog niet bekend. Er loopt een studie waarvan de resultaten naar verwachting in 2018 beschikbaar komen (ClinicalTrials, 2017).

Veiligheid

Wat is de langetermijnveiligheid?

Reslizumab is sinds 2016 in Nederland op de markt. Er is meer onderzoek nodig om duidelijkheid te krijgen over de langetermijnveiligheid. In een studie naar de langetermijnveiligheid lijkt reslizumab een gunstig veiligheidsprofiel te hebben (Murphy, 2017). De follow-up van deze studie was met 27 maanden echter relatief kort.

Reslizumab is onderworpen aan aanvullende monitoring. Het CBG verzoekt patiënten en zorgverleners extra alert te zijn op bijwerkingen (SmPC, 2018). De fabrikant monitort in het Risico Management Plan onder andere ernstige overgevoeligheidsreacties, ernstige (parasitaire) infecties en maligniteiten (EPAR, 2018).

Wat zijn belangrijke bijwerkingen?

Een bijwerking die bij 1 tot 10% van de patiënten voorkomt is stijging van het serumcreatinekinase. Deze bijwerking is tijdelijk en asymptomatisch (SmPC, 2018).

Wat zijn belangrijke contra-indicaties en interacties?

De voorschrijver moet eventuele worminfecties voorafgaand aan de behandeling met reslizumab behandelen. Er zijn geen interacties met andere geneesmiddelen bekend (SmPC, 2018).

Richtlijnen

Welke plaats heeft reslizumab in de NVALT-richtlijn?

De plaats van reslizumab is nog niet beoordeeld door de NVALT-richtlijn Ernstig astma (2013). Reslizumab was nog niet op de markt toen de richtlijn verscheen (NVALT, 2013). 

Welke plaats heeft reslizumab in de GINA-richtlijn?

IL5-remmers hebben een plaats als stap 5 in de behandeling van ernstige eosinofiele astma volgens de GINA-richtlijn Global Strategy for Asthma Management and Prevention (2018). De GINA-richtlijn spreekt geen voorkeur uit voor een bepaalde IL5-remmer. De GINA-richtlijn adviseert de volgende stappen bij de behandeling van astma:

 • Stap 1: SABA zo nodig.
 • Stap 2: lage dosering ICS en SABA zo nodig.
 • Stap 3: lage dosering LABA/ICS en SABA zo nodig of lage dosering formoterol/ICS.
 • Stap 4: lage dosering formoterol/ICS of medium dosering LABA/ICS en SABA zo nodig.
 • Stap 5: bij ernstige eosinofiele astma: IL5-remmer als add-on toevoegen aan bestaande behandeling (GINA, 2018).

Kosten en vergoeding

Wat zijn de kosten?

De kosten voor reslizumab zijn afhankelijk van het lichaamsgewicht van de patiënt € 14.000 tot € 17.500 per jaar. Behandeling met een combinatiepreparaat LABA/ICS in de laagste onderhoudsdosering kost € 112 tot € 491 per jaar (Medicijnkosten, 2018). Wilt u meer weten? Lees dan de uitgebreide informatie over kosten.

Wat zijn de vergoedingsvoorwaarden?

Reslizumab wordt alleen via ziekenhuizen verstrekt en door de verzekeraar vergoed als add-on-geneesmiddel. Add-on geneesmiddelen zijn geneesmiddelen die het ziekenhuis apart in rekening kan brengen. Het gaat vaak om dure geneesmiddelen. De NZa besluit of een geneesmiddel als add-on in rekening kan worden gebracht en tegen welk tarief (Medicijnkosten, 2018).

Aandachtspunten bij gebruik

Voorschrijven van reslizumab moet gebeuren door artsen die ervaring hebben met diagnose en behandeling van eosinofiele astma. Behandeling met reslizumab vindt plaats in het ziekenhuis door een intraveneuze toediening van 20 tot 50 minuten elke 4 weken. In verband met risico op overgevoeligheids- en toedieningsgerelateerde reacties dient de patiënt tijdens en na de toediening van reslizumab bewaakt te worden. De dosering is afhankelijk van het lichaamsgewicht van de patiënt. Voor de juiste dosering reslizumab kunnen vials met verschillende concentraties nodig zijn (SmPC, 2018). Hierdoor kost het klaarmaken van reslizumab tijd en geeft het bovendien risico op doseerfouten.

Werkingsmechanisme

Reslizumab blokkeert de biologische functie van IL5, waardoor de overleving en de activiteit van eosinofielen afneemt. IL5 zorgt voor aantrekking, rijping, differentiatie en activering van eosinofielen. Eosinofielen spelen een belangrijke rol in de ontstekingscascade van patiënten met eosinofiele astma (SmPC, 2018).

Toekomstige ontwikkelingen

 • De effectiviteit en veiligheid van reslizumab is bij kinderen in onderzoek.
 • Een studie onderzoekt het effect van reslizumab op corticosteroïdgebruik. Naar verwachting komen de resultaten in 2018 beschikbaar.

Contact

Laatst gewijzigd op 18 december 2018