Medicijn

Let op: deze pagina wordt met ingang van januari 2021 niet meer onderhouden. 

 

Indicatie

Umeclidinium is geregistreerd als langwerkende luchtwegverwijder bij patiënten met COPD (SmPC, 2020).

Effectiviteit

Het doel van de behandeling bij COPD is verminderen van de klachten en verbeteren van het inspanningsvermogen. Op langere termijn is het doel voorkomen of uitstellen van achteruitgang van de longfunctie, exacerbaties, invaliditeit en mortaliteit. Veranderingen van leefstijl, zoals stoppen met roken en meer bewegen, zijn de basis van het beleid (NHG, 2015).

Wat is het effect op klachten?

Het effect van umeclidinium op klachten is gemeten met de TDI (maat voor benauwdheid) en SGRQ (maat voor klachten). Umeclidinium verbetert de TDI-score met 1,0 punt in vergelijking met placebo (SmPC, 2020). Dit ligt op de grens voor klinische relevantie, die gesteld is op 1 punt (NHG, 2015).

Umeclidinium verbetert de SGRQ-score met 4,7 punten in vergelijking met placebo. Dit effect is klinisch relevant, want de grens voor klinische relevantie is 4 punten (NHG, 2015).

Umeclidinium en tiotropium hebben na 12 weken een vergelijkbaar effect op ervaren klachten (Feldman, 2016).

Wat is het effect op de longfunctie?

Na 24 weken behandeling met umeclidinium verbetert de dal-FEV1 met 115 ml in vergelijking met placebo (SmPC, 2020). Dit effect is klinisch relevant, want de grens voor klinische relevantie is 100 ml (NHG, 2015). Na 12 weken vergroot umeclidinium de dal-FEV1 ten opzichte van de uitgangswaarde 59 ml meer dan tiotropium (Feldman, 2016). Dit verschil is niet klinisch relevant.

Wat is het effect op exacerbaties?

Umeclidinium verlaagt het risico op ernstige exacerbaties, waarvoor corticosteroïden en/of antibiotica nodig zijn, met 39%. Umeclidinium vermindert het aantal ziekenhuisopnames door ernstige exacerbaties niet (Ni, 2017).

Wat is het effect op mortaliteit?

Uit vergelijkingen met placebo blijkt dat umeclidinium de mortaliteit niet verlaagt (Ni, 2017).

Veiligheid

Wat zijn belangrijke bijwerkingen?

De meest voorkomende bijwerkingen zijn tachycardie, hoofdpijn, hoesten, bovenste luchtweginfecties en urineweginfecties (SmPC, 2020). Deze komen bij 1 tot 10% van de patiënten voor.

Wat is de langetermijnveiligheid?

Umeclidinium is onderworpen aan aanvullende monitoring. Het CBG verzoekt patiënten en zorgverleners extra alert te zijn op bijwerkingen en deze te melden (SmPC, 2020).

Tot nu toe zijn er geen aanwijzingen voor verschillen tussen umeclidinium en andere LAMA’s wat betreft de cardiovasculaire veiligheid. 

Wat zijn belangrijke contra-indicaties en interacties?

Umeclidinium mag niet gebruikt worden voor de behandeling van acute bronchospasmen. Patiënten met een cardiovasculaire voorgeschiedenis, urineretentie of nauwe kamerhoekglaucoom moeten voorzichtig zijn bij het gebruik van umeclidinium. Umeclidinium heeft geen belangrijke interacties met andere middelen (SmPC, 2020).

Wat is het advies bij verminderde nierfunctie?

Patiënten met een verminderde nierfunctie kunnen umeclidinium gebruiken (SmPC, 2020).

Richtlijnen

Welke plaats heeft umeclidinium in de NHG-Standaarden?

De NHG-Standaard COPD (2015) doet geen uitspraak over umeclidinium. Dit middel was nog niet op de markt toen de richtlijn verscheen. Tiotropium komt in aanmerking als kortwerkende middelen niet voldoen (NHG, 2015).

Umeclidinium is - in tegenstelling tot tiotropium - niet geregistreerd voor astma. De NHG-Standaard Astma bij volwassenen (2015) en Astma bij kinderen (2015) doen geen uitspraak over umeclidinium. Dit middel was nog niet op de markt toen de richtlijn verscheen (NHG, 2014NHG, 2015).

Welke plaats heeft umeclidinium in de GOLD-richtlijn?

De internationale GOLD-richtlijn Global strategy for prevention, diagnosis and management of COPD (2020) geeft geen voorkeur voor bepaalde LAMA’s (GOLD, 2020). Wilt u meer weten? Lees dan de uitgebreide informatie over de GOLD-richtlijn.

Kosten en vergoeding

Wat zijn de kosten?

Umeclidinium kost €420 per jaar. Voor de andere LAMA’s is dit € 410 tot € 580 per jaar (FK, 2020). Wilt u meer weten? Lees dan de uitgebreide informatie over kosten.

Wat zijn de vergoedingsvoorwaarden?

Umeclidinium wordt volledig vergoed zonder aanvullende voorwaarden (Medicijnkosten, 2020).

Aandachtspunten bij gebruik

Patiënten moeten umeclidinium eenmaal daags op een vast tijdstip toedienen. Umeclidinium is alleen beschikbaar als poederinhalator (SmPC, 2020). Een goede inhalatietechniek is cruciaal voor de werking van de medicatie. Voor poederinhalatoren moeten patiënten in staat zijn voldoende krachtig en diep in te ademen (Broekhuizen, 2014). Wilt u meer weten? Kijk voor protocollen, filmpjes en gebruiksaanwijzingen op de website van Long Alliantie Nederland (LAN). Op de website Apotheek.nl vindt u ook inhalatie-instructies.

Incidenten met nieuwe geneesmiddelen? Meld deze bij Voorkomen Medicatie-Incidenten.

Werkingsmechanisme

LAMA’s remmen het effect van acetylcholine door competitieve blokkade van muscarinereceptoren. Remming van deze receptoren leidt tot relaxatie van tracheale en bronchiale spieren. Hierdoor verwijden de luchtwegen (SmPC, 2020).

Toekomstige ontwikkelingen

Geen bijzonderheden.

Contact

Laatst gewijzigd op 14 januari 2021

Gerelateerd aan Umeclidinium (Incruse®)

Factcheck

Nieuw onderzoek

Deze site maakt gebruik van cookies

Wij gebruiken cookies om informatie over het gebruik van onze website te verzamelen om de inhoud te verbeteren. Door hieronder op “accepteren“ te klikken stem je in met het plaatsen en gebruik van al onze cookies. Voor meer informatie verwijzen wij je naar ons cookiebeleid.