Medicijn

Let op: deze pagina wordt met ingang van januari 2021 niet meer onderhouden. 

 

Indicatie

Glycopyrronium is geregistreerd als langwerkende luchtwegverwijder bij patiënten met COPD (SmPC, 2020).

Effectiviteit

Het doel van de behandeling bij COPD is verminderen van de klachten en verbeteren van het inspanningsvermogen. Op langere termijn is het doel voorkomen of uitstellen van achteruitgang van de longfunctie, exacerbaties, invaliditeit en mortaliteit. Veranderingen van leefstijl, zoals stoppen met roken en meer bewegen, zijn de basis van het beleid (NHG, 2015).

Wat is het effect op klachten?

Het effect van glycopyrronium op klachten is gemeten met de TDI (maat voor benauwdheid) en SGRQ (maat voor klachten). Glycopyrronium verbetert de TDI-score met 0,8 tot 1,0 punten in vergelijking met placebo (Assessment report, 2012). Dit is klinisch relevant, want de grens voor klinische relevantie is 1 punt verschil (NHG, 2015). Glycopyrronium verbetert de SGRQ-score met 2,8 tot 3,3 punten in vergelijking met placebo (Assessment report, 2012). Dit effect is niet klinisch relevant, want de grens voor klinische relevantie is 4 punten verschil (NHG, 2015).

Wat is het effect op longfunctie?

Na 12 weken behandeling met glycopyrronium verbetert de dal-FEV1 met 97 tot 108 ml in vergelijking met placebo (SmPC, 2020). De grens voor klinische relevantie is een verschil van 100 ml (NHG, 2015).

Wat is het effect op exacerbaties?

Met glycopyrronium is het aantal matige of ernstige exacerbaties 0,53 per patiëntjaar. Met placebo is dit 0,77 per patiëntjaar. Na 12 maanden behandeling treedt bij 32,8% van de patiënten met glycopyrronium een matige of ernstige exacerbatie op. Met placebo is dit bij 40,2% van de patiënten het geval (SmPC, 2020).

Wat is het effect op mortaliteit?

Uit vergelijkingen met placebo blijkt dat glycopyrronium de mortaliteit niet verlaagt (Tricco, 2015).

Veiligheid

Wat zijn belangrijke bijwerkingen?

De meest voorkomende bijwerkingen van glycopyrronium zijn nasofaryngitis, droge mond, hoofdpijn, slapeloosheid, urineweginfectie en gastro-enteritis. Deze komen bij 1 tot 10% van de patiënten voor (SmPC, 2020).

Wat is de langetermijnveiligheid?

Glycopyrronium lijkt cardiovasculair veilig te zijn in vergelijking met placebo (D’Urzo, 2015). Tot nu toe zijn er geen aanwijzingen voor verschillen tussen LAMA’s wat betreft de cardiovasculaire veiligheid.

Wat zijn belangrijke contra-indicaties en interacties?

Glycopyrronium mag niet gebruikt worden voor de behandeling van acute bronchospasmen. Patiënten met een cardiovasculaire voorgeschiedenis, urineretentie of nauwe kamerhoek glaucoom moeten voorzichtig zijn bij het gebruik van glycopyrronium. Glycopyrronium heeft geen belangrijke interacties met andere middelen (SmPC, 2020).

Wat is het advies bij verminderde nierfunctie?

Volgens de G-Standaard nierfunctie is aanpassing van de dosering glycopyrronium bij een ernstig verminderde nierfunctie niet nodig (KNMP, 2020). De SmPC adviseert patiënten met een ernstig verminderde nierfunctie (geschatte creatinineklaring < 30 ml/min) voorzichtig te zijn met het gebruik van glycopyrronium. Deze patiënten kunnen mogelijk meer bijwerkingen ervaren (SmPC, 2020).

Richtlijnen

Welke plaats heeft glycopyrronium in de NHG-Standaarden?

Glycopyrronium heeft geen plaats in de behandeling van COPD volgens de NHG-Standaard COPD (2015). De reden is het ontbreken van een klinisch relevante meerwaarde in vergelijking met bestaande langwerkende middelen. Ook ontbreken gegevens over de effectiviteit en bijwerkingen op de lange termijn. Tiotropium komt in aanmerking als kortwerkende middelen niet voldoen (NHG, 2015).

Glycopyrronium is - in tegenstelling tot tiotropium - niet geregistreerd voor astma. Glycopyrronium heeft geen plaats in de NHG-Standaard Astma bij volwassenen (2015) en Astma bij kinderen (2015) (NHG, 2014NHG, 2015).

Welke plaats hebben LAMA’s in de GOLD-richtlijn?

De internationale GOLD-richtlijn Global strategy for prevention, diagnosis and management of COPD (2020) geeft geen voorkeur voor bepaalde LAMA’s (GOLD, 2020). Wilt u meer weten? Lees dan de uitgebreide informatie over de GOLD-richtlijn.

Kosten en vergoeding

Wat zijn de kosten?

Glycopyrronium kost € 440 per jaar. Voor de andere LAMA’s is dit € 410 tot € 580 per jaar (FK, 2020). Wilt u meer weten? Lees dan de uitgebreide informatie over kosten.

Wat zijn de vergoedingsvoorwaarden?

Glycopyrronium wordt volledig vergoed zonder aanvullende voorwaarden (Medicijnkosten, 2020).

Aandachtspunten bij gebruik

Patiënten moeten glycopyrronium eenmaal daags toedienen, bij voorkeur op een vast tijdstip. Glycopyrronium is alleen beschikbaar als singledose poederinhalator (SmPC, 2020). Glycopyrronium is alleen beschikbaar als singledose poederinhalator (Breezhaler®). Een goede inhalatietechniek is cruciaal voor de werking van de medicatie. Voor poederinhalatoren moeten patiënten in staat zijn voldoende krachtig en diep in te ademen (Broekhuizen, 2014). Wilt u meer weten? Kijk voor protocollen, filmpjes en gebruiksaanwijzingen op de website van Long Alliantie Nederland (LAN). Op de website Apotheek.nl vindt u ook inhalatie-instructies.

Incidenten met nieuwe geneesmiddelen? Meld deze bij Voorkomen Medicatie-Incidenten.

Werkingsmechanisme

LAMA’s remmen het effect van acetylcholine door competitieve blokkade van muscarinereceptoren. Remming van deze receptoren leidt tot relaxatie van tracheale en bronchiale spieren. Hierdoor verwijden de luchtwegen (SmPC, 2020).

Toekomstige ontwikkelingen

  • Er is onderzoek naar de toepassing van glycopyrronium bij astma (Kerwin, 2018).
  • Er is onderzoek naar het effect van extra fijne deeltjesgrootte van glycopyrronium (Beeh, 2018).

Contact

Laatst gewijzigd op 14 januari 2021

Gerelateerd aan Glycopyrronium (Seebri®, Tovanor®)

Factcheck

Nieuw onderzoek

Deze site maakt gebruik van cookies

Wij gebruiken cookies om informatie over het gebruik van onze website te verzamelen om de inhoud te verbeteren. Door hieronder op “accepteren“ te klikken stem je in met het plaatsen en gebruik van al onze cookies. Voor meer informatie verwijzen wij je naar ons cookiebeleid.