Column

Biosimilars zijn niet meer weg te denken in het ziekenhuis. Na een wat moeizame start hebben de uitkomsten van omzettingsstudies laten zien dat bijna alle patiënten veilig kunnen worden omgezet op een biosimilarproduct.

Nieuwe biosimilars (rituximab en adalimumab) zijn net op de markt verschenen of komen eraan.

Ziekenhuisapothekers en specialisten maken formulariumafspraken en de lagere prijzen betekenen lagere zorgkosten in het ziekenhuis. Kortom ook de financiële prikkels zorgen voor een snelle toename in het gebruik van biosimilars. Natuurlijk binnen de voorwaarden, zoals die geformuleerd zijn voor het omzetten van bestaande gebruikers.

In de eerste lijn hebben wij met twee biosimilars, epoëtine-alfa en insuline glargine, ervaring in ons preferentiebeleid voor nieuwe gebruikers. Door het aanwijzen zijn de prijzen van beide biosimilars procentueel fors gedaald. Nieuwe gebruikers zijn op de biosimilars gezet, maar verder stokt de uptake. Waar specialisten intramuraal bereid zijn tot omzetten van bestaande gebruikers op biosimilars, is er blijkbaar geen prikkel die rol op te pakken bij extramuraal vergoede geneesmiddelen. In de eerste lijn hebben de huisartsen en de zorggroepen ook geen direct financieel belang om over te gaan naar het goedkopere biosimilar. Ook de bestaande gebruikers zijn, wellicht mede gezien de wat terughoudende opstelling van de patiëntenvereniging, weinig te porren om omgezet te worden, ondanks de positieve gevolgen voor hun eigen risico.

Er is een belangrijke reden om ook iets te gaan doen met deze biosimilars in de eerste lijn. Op een huidige omzet van ruim 60 miljoen euro landelijk kan fors bespaard worden als huisartsen en specialisten met dezelfde voortvarendheid en voorzichtigheid ook bestaande gebruikers van deze geneesmiddelen zouden omzetten op de biosimilars. Maar niet alleen deze middelen, ook in deze markt komen er binnenkort nieuwe biosimilars bij. Omzetten leidt tot besparingen, die direct leiden tot een mindere stijging van zorgverzekeringspremies.

In een tijd waarin alle verzekerden klagen over de premiestijging en waarin de solidariteit tussen betalers en gebruikers van zorg steeds verder onder druk komt te staan, is het een maatschappelijke plicht om dit op te pakken. Ook zonder eigen financiële prikkels!

 
Henk Eleveld is niet praktiserend apotheker en werkt bij Menzis als beleidsadviseur farmacie en senior inkoper hulpmiddelen.

Contact

Laatst gewijzigd op 5 oktober 2017