Medicijn

Let op: deze pagina wordt met ingang van januari 2023 niet meer onderhouden. 

 

Indicatie

Indacaterol/glycopyrronium/mometasonfuroaat is geregistreerd als onderhoudsbehandeling van astma bij volwassenen, waarbij astma onvoldoende onder controle is met LABA en een hoge dosis ICS en die één of meer longaanvallen hadden in het voorgaande jaar (SmPC, 2021).

Effectiviteit

Het doel van de behandeling bij astma is geen klachten overdag en ’s nachts, geen beperkingen en normale spirometrie (NHG, 2021).

Wat is het effect op de longfunctie?

Indacaterol/glycopyrronium/mometasonfuroaat verbetert de longfunctie ten opzichte van indacaterol/mometasonfuroaat en salmeterol/fluticasonpropionaat. Alleen het verschil met salmeterol/fluticasonpropionaat is klinisch relevant.

Het effect op de longfunctie is gemeten met de dal-FEV1. Dit is het volume dat de patiënt 1 uur voor inhalatie in 1 seconde kan uitademen. Een toename van 100-200 ml in dal-FEV1 is klinisch relevant (EPAR, 2020). Bij indacaterol/glycopyrronium/mometasonfuroaat 114/46/136 mcg verbetert de dal-FEV1 met 65 ml ten opzichte van indacaterol/mometasonfuroaat 125/260 mcg. Ten opzichte van salmeterol/fluticasonpropionaat 50/500 mcg verbetert de dal-FEV1 met 119 ml. De behandelduur was 26 weken (SmPC, 2021).

Wat is het effect op de klachten?

Indacaterol/glycopyrronium/mometasonfuroaat geeft geen vermindering van de klachten ten opzichte van indacaterol/mometasonfuroaat en salmeterol/fluticasonpropionaat.

Het effect op de klachten is gemeten met de ACQ-7-score. Dit is een vragenlijst met 7 vragen om de astmacontrole vast te stellen. Hoe hoger de score, hoe slechter de gezondheidstoestand. Een afname van 0,5 punt is klinisch relevant (NHG, 2020). Het percentage patiënten bij wie een klinisch relevante verbetering van de ACQ-7 optrad, bedroeg 71% bij indacaterol/glycopyrronium/mometasonfuroaat, 74% bij indacaterol/mometasonfuroaat en 67% bij salmeterol/fluticasonpropionaat. Deze verschillen zijn niet statistisch significant. De behandelduur bedroeg 26 weken (SmPC, 2021).

Wat is het effect op longaanvallen?

Indacaterol/glycopyrronium/mometasonfuroaat vermindert het aantal longaanvallen ten opzichte van indacaterol/mometasonfuroaat en salmeterol/fluticasonpropionaat. Alleen het verschil met indacaterol/mometasonfuroaat is klinisch relevant.

In registratiestudies is het aantal matige of ernstige longaanvallen gemeten. Een afname van 20 tot 40% wordt gezien als klinisch relevant (Bonini, 2020). Bij indacaterol/glycopyrronium/mometasonfuroaat neemt het aantal longaanvallen af met 15% ten opzichte van indacaterol/mometasonfuroaat. Ten opzichte van salmeterol/fluticasonpropionaat is de afname 36%. De behandelduur was 52 weken (SmPC, 2021).

Veiligheid

Wat zijn belangrijke bijwerkingen?

De meest voorkomende bijwerkingen van indacaterol/glycopyrronium/mometasonfuroaat zijn verergering van astma en nasofaryngitis. Deze bijwerkingen treden bij meer dan 10% van de patiënten op. Bijwerkingen die bij 1 tot 10% van de patiënten optreden zijn bovenste luchtweginfectie en hoofdpijn (SmPC, 2021).

Wat is de langetermijnveiligheid?

Bij ICS kunnen systemische effecten optreden. De kans daarop neemt toe bij hoge doseringen en lange gebruiksduur (SmPC, 2021). Het Risk Management Plan noemt ernstige cardiovasculaire events als mogelijk risico (EMA, 2020).

Wat zijn belangrijke contra-indicaties en interacties?

Indacaterol/glycopyrronium/mometasonfuroaat heeft geen belangrijke contra-indicaties en interacties.

Patiënten met een cardiovasculaire voorgeschiedenis, risico op hypokaliëmie, diabetes mellitus, pulmonaire tuberculose of onbehandelde infecties moeten voorzichtig zijn bij het gebruik van de combinatiepreparaten LABA/ICS. Ook is voorzichtigheid geboden bij middelen die het QT-interval verlengen. Daarnaast moet het gebruik van bètablokkers en sympathicomimetica worden vermeden (SmPC, 2021).

Richtlijnen

Welke plaats heeft fluticasonfuroaat/glycopyrronium/vilanterol in de NHG-Standaard?

Toen de NHG-Standaard Astma bij volwassenen (2020) verscheen, was indacaterol/glycopyrronium/mometasonfuroaat nog niet op de markt.

De standaard noemt in stap 4 de mogelijkheid om een LAMA (tiotropium) toe te voegen bij onvoldoende effect van LABA/ICS. Het advies is de toevoeging na 1 jaar te evalueren en te staken als het geen verbetering van de astmacontrole geeft (NHG, 2020).

Kosten en vergoeding

Wat zijn de kosten?

Indacaterol/glycopyrronium/mometasonfuroaat kost €700  per jaar (FK, 2022). Dit is ongeveer even duur als andere combinatiepreparaten LABA/LAMA/ICS. Deze kosten zijn exclusief sensor. Wilt u meer weten? Lees dan de uitgebreide informatie over kosten.

Wat zijn de vergoedingsvoorwaarden?

Indacaterol/glycopyrronium/mometasonfuroaat wordt volledig vergoed zonder aanvullende voorwaarden (Medicijnkosten, 2022). 

Aandachtspunten bij gebruik

De dosering van indacaterol/glycopyrronium/mometasonfuroaat is eenmaal daags. Indacaterol/glycopyrronium/mometasonfuroaat is alleen beschikbaar als singledose poederinhalator (Breezhaler©) in de sterkt 114/63/136 mcg. Dit is de hoeveelheid die het mondstuk van de inhalator verlaat.

De inhalator is beschikbaar met en zonder Propeller©. De Propeller© is een opzetstuk met sensoren. Deze sensoren kunnen via Bluetooth© verbinding maken met een app op de telefoon of tablet van de gebruiker. De app registreert het aantal inhalaties, tijdstip en de locatie. De patiënt ontvangt feedback van de app en kan de gegevens delen met familie of zorgverleners. De Propeller©  is ook geschikt voor andere inhalatoren, maar enkel in combinatie met indacaterol/glycopyrronium/mometasonfuroaat beschikbaar.

Een goede inhalatietechniek is cruciaal voor de werking van de medicatie. Op de websites van de Long Alliantie Nederland (LAN) en Apotheek.nl vindt u meer informatie over juist inhaleren.

Werkingsmechanisme

  • Indacaterol stimuleert de bèta-receptoren. Het heeft een hoge selectiviteit voor de bèta-2-receptoren. Stimulatie van deze receptoren leidt tot relaxatie van de tracheale en bronchiale spieren. Hierdoor verwijden de luchtwegen.
  • Glycopyrronium remt het effect van acetylcholine door competitieve blokkade van muscarinereceptoren. Remming van deze receptoren leidt tot relaxatie van de tracheale en bronchiale spieren, waardoor de luchtwegen verwijden.
  • Mometason vermindert de ontsteking bij astma (SmPC, 2021).

Toekomstige ontwikkelingen

Er zijn geen ontwikkelingen bekend.

Contact

Laatst gewijzigd op 3 januari 2023

Deze site maakt gebruik van cookies

Wij gebruiken cookies om informatie over het gebruik van onze website te verzamelen om de inhoud te verbeteren. Door hieronder op “accepteren“ te klikken stem je in met het plaatsen en gebruik van al onze cookies. Voor meer informatie verwijzen wij je naar ons cookiebeleid.