Regionaal aanbod nascholingen 'Geneesmiddelen in het verkeer'

Naast het ministerie van I&W zijn ook de provincies verantwoordelijk voor de verkeersveiligheid in hun regio. In veel provincies werken provincie, politie en maatschappelijke organisaties structureel samen aan verkeersveiligheid. Zij hebben als doel de inwoners bewust te maken van de gevaren in het verkeer en zo de verkeersveiligheid te vergroten.

Verschillende provincies ondersteunen de artsen en apothekers in hun provincie bij het geven van voorlichting over de invloed van geneesmiddelen in het verkeer. Zij vragen deze zorgverleners om hun patiënten goede voorlichting te geven over geneesmiddelen en rijvaardigheid en daar waar nodig alternatieven te bieden. Artsen- en apotheekteams kunnen daarbij de folder 'Is uw medicijn veilig in het verkeer'  en poster gebruiken. Ook mogen zij - vaak op kosten van de provincie - de nascholing 'geneesmiddelen in het verkeer' volgen. Deze nascholing wordt ook in company en als open inschrijving aangeboden, in geval er geen aanbod is via de provincies. 

In de tabel hieronder kunt u zien wat uw provincie biedt. Voor meer informatie of aanmelding kunt u contact opnemen met het IVM via info@medicijngebruik.nl.

Provincie Aanbod

Drenthe

Het Verkeers- en Vervoersberaad Drenthe (VVBD) heeft in 2014 en 2015 nascholingen gefinancierd voor apothekersassistenten. Vanaf 2014 verzorgt het IVM in opdracht van het VVBD jaarlijks gastlessen 'Geneesmiddelen in het verkeer' aan de apothekersassistenten en doktersassistenten in opleiding aan het Alfa-college te Hoogeveen. In 2017 heeft het IVM naast de gastlessen ook twee nascholingen voor huisartsen en apothekers verzorgd en twee nascholingen voor GGZ-artsen.

Ook in 2018 mag IVM - naast de gastlessen - nascholingen aanbieden: 

  • woensdag 30 mei in Hotel Assen in Assen
  • dinsdag 26 juni in Hotel Emmen in Nieuw Amsterdam

De nascholingen vinden plaats van 18.30 tot 21.30 uur. Vanaf 18.00 uur staat er een broodjesbuffet met soep klaar.

Huisartsen en apothekers krijgen eind maart een e-mailbericht van ons met informatie over de nascholingen. Geïnteresseerden kunnen zich aanmelden via deze website.

Flevoland

 

De provincie Flevoland heeft in 2017 twee nascholingen als open aanbod gefinancierd voor huisartsen- en apotheekteams in Flevoland en vijf in-company nascholingen. Daarnaast gaf het IVM in opdracht van de provincie twee gastlessen voor apothekers- en doktersassistenten in opleiding aan het ROC van Flevoland.

In 2018 mag IVM in opdracht van de provincie het volgende doen:

  • 5 in-company nascholingen aan huisartsen- en apotheekteams: IVM informeert zorgverleners via een mailing. Geïnteresseerden kunnen zich aanmelden via info@medicijngebruik.nl
  • 1 nascholing voor GGZ Centraal in Flevoland. IVM benadert GGZ Centraal met aanbod.
  • 2 gastlessen (1 voor AA en 1 voor DA) voor ROC van Flevoland. IVM maakt rechtstreeks afspraken met het ROC.

Friesland

Het Regionaal Orgaan verkeersveiligheid Fryslân (ROF) heeft van 2012 tot en met 2014 nascholingen gefinancierd voor apothekersassistenten. Vanaf 2013 verzorgt het IVM in opdracht van het ROF jaarlijks gastlessen 'Geneesmiddelen in het verkeer' aan de apothekersassistenten en doktersassistenten in opleiding aan het ROC Friese Poort te Leeuwarden. In 2017 heeft het IVM in Friesland twee nascholingen verzorgd voor huisartsenteams en één nascholing voor GGZ-artsen. Deze nascholingen werden gecombineerd met de ROSO-training (Rijden Onder Specifieke Omstandigheden) van het SBV en de 3D tripping van het RYD en vonden plaats op het Verkeers Educatie Centrum (VEC) in Drachten.

In 2018 mag het IVM:

  • zeven nascholingen verzorgen voor huisartsenteams. Belangstellenden kunnen zich aanmelden via info@medicijngebruik.nl.
  • gastlessen blijven geven.

Gelderland en Overijssel

Het Regionaal Orgaan Verkeersveiligheid (ROV) Oost-Nederland heeft in 2015 alle artsen en apothekers in de provincies Gelderland en Overijssel gevraagd om in de voorlichting aan hun patiënten aandacht te besteden aan de invloed van geneesmiddelen op de rijvaardigheid. Zorgverleners die geïnteresseerd zijn in een nascholing, konden deze zelf aanvragen bij het IVM.

ROV Oost-Nederland heeft laten weten geen nascholingen meer te financieren.

Groningen

Verkeerswijzer Groningen heeft in 2016 drie nascholingen gefinancierd voor huisartsen, apothekers en hun assistenten in de provincie Groningen. In 2017 heeft het IVM in opdracht van Verkeerswijzer Groningen gastlessen 'Geneesmiddelen in het verkeer' aan de apothekersassistenten in opleiding aan het ROC Noorderpoort in Groningen verzorgd.

Er zijn geen andere activiteiten gepland. Belangstellenden kunnen zich aanmelden via info@medicijngebruik.nl.

Limburg

 

Het Regionaal Orgaan Verkeersveiligheid Limburg (ROVL) heeft in 2016 en 2017 train-de-trainerscholingen 'Geneesmiddelen in het verkeer' verzorgd aan de opleidingen voor apothekersassistenten in Venlo en Heerlen.

In september 2018 bespreekt het IVM met het ROVL de mogelijkheden voor 2018. Belangstellenden kunnen zich aanmelden via info@medicijngebruik.nl.

Noord-Brabant

'Alert en clean het verkeer in' was in 2017 het campagnethema van de provincie Noord-Brabant. In het kader hiervan heeft de provincie het IVM gevraagd voorlichtingsbijeenkomsten te verzorgen voor lokale ouderenorganisaties. De ouderenorganisaties moesten zich hiervoor zelf aanmelden bij het IVM. De provincie heeft laten weten zelf geen bijeenkomsten en scholingen te financieren.

Noord-Holland

Voor de provincie Noord-Holland zijn er vooralsnog geen activiteiten gepland.

Utrecht

De provincie Utrecht financiert in 2017 en 2018 train-de-trainerscholingen 'Geneesmiddelen in het verkeer' aan de docenten van opleidingen voor apothekersassistenten en van de opleiding Farmakunde. Deze train-de-trainerscholing bevat onder andere lessen voor de studenten. De provincie overweegt om ook een train-de-trainer aan te bieden aan de docenten van de opleidingen voor doktersassistenten. Het IVM heeft in 2017 contact opgenomen met de opleidingen. Docenten van deze opleidingen in de provincie Utrecht kunnen zich zelf ook melden via info@medicijngebruik.nl

Zeeland

Het Regionaal Orgaan Verkeersveiligheid Zeeland (ROVZ) heeft in 2012 nascholingen gefinancierd voor apothekersassistenten en in 2017 een train-de-trainerscholing 'Geneesmiddelen in het verkeer' aan de docenten van opleidingen voor apothekersassistenten van het Scalda in Goes.

Vooralsnog zijn er geen activiteiten gepland. Belangstellenden kunnen zich aanmelden via info@medicijngebruik.nl.

Zuid-Holland

Het Regionaal Orgaan Verkeersveiligheid Zuid Holland (ROV-ZH) heeft vanaf 2015 nascholingen gefinancierd voor apotheek- en huisartsenteams in de provincie Zuid-Holland. Daarnaast heeft het IVM vanaf 2015 in opdracht van het ROV-ZH gastlessen 'Geneesmiddelen in het verkeer' verzorgd aan de apothekers- en doktersassistenten in opleiding van alle ROC's in Zuid-Holland.

De ROV-ZH financiert in het najaar 2018 opnieuw gastlessen.

In het voorjaar van 2018 financiert de provincie Zuid Holland zes nascholingen 'Geneesmiddelen in het verkeer' voor huisartsen, apothekers en hun assistenten. Deze nascholingen zijn allemaal gepland. In verband met de grote belangstelling, overweegt de provincie meer nascholingen te financieren. Zodra hier een besluit over is gevallen, informeert het IVM de betrokkenen. Belangstellenden kunnen zich aanmelden via info@medicijngebruik.nl.