Regionaal aanbod nascholingen 'Geneesmiddelen in het verkeer'

Naast het ministerie van I&M zijn ook de provincies verantwoordelijk voor de verkeersveiligheid in hun regio. In veel provincies werken provincie, politie en maatschappelijke organisaties structureel samen aan verkeersveiligheid. Zij hebben als doel de inwoners bewust te maken van de gevaren in het verkeer en zo de verkeersveiligheid te vergroten.

Verschillende provincies ondersteunen de artsen en apothekers in hun provincie bij het geven van voorlichting over de invloed van geneesmiddelen in het verkeer. Zij vragen deze zorgverleners om hun patiënten goede voorlichting te geven over geneesmiddelen en rijvaardigheid en daar waar nodig alternatieven te bieden. Artsen- en apotheekteams kunnen daarbij de folder 'Is uw medicijn veilig in het verkeer'  en poster gebruiken. Ook mogen zij - vaak op kosten van de provincie - de nascholing 'geneesmiddelen in het verkeer' volgen. Deze nascholing wordt ook in company en als open inschrijving aangeboden, in geval er geen aanbod is via de provincies. 

In de tabel hieronder kunt u zien wat uw provincie biedt. Voor meer informatie of aanmelding kunt u contact opnemen met het IVM via info@medicijngebruik.nl.

Provincie Aanbod

Drenthe

Het Verkeers- en Vervoersberaad Drenthe (VVBD) heeft in 2014 en 2015 nascholingen gefinancierd voor apothekersassistenten. Vanaf 2014 verzorgt het IVM in opdracht van het VVBD jaarlijks gastlessen 'Geneesmiddelen in het verkeer' aan de apothekersassistenten en doktersassistenten in opleiding aan het Alfa-college te Hoogeveen.

In 2017 mag het IVM naast de gastlessen ook twee nascholingen voor huisartsen en apothekers verzorgen en één nascholing voor GGZ-artsen. De nascholingen voor huisartsen en apothekers vinden plaats op donderdag 8 juni in Hotel Assen te Assen en op dinsdag 27 juni in Hotel Spier-Dwingelo te Spier. De nascholingen vinden plaats van 18.30 tot 21.30 uur. Vanaf 18.00 uur staat er een broodjesbuffet met soep klaar. Belangstellenden kunnen zich aanmelden via info@medicijngebruik.nl.

Flevoland

De provincie Flevoland heeft in januari 2017 twee nascholingen gefinancierd voor huisartsen- en apotheekteams in Flevoland en daarnaast twee gastlessen voor apothekers- en doktersassistenten in opleiding aan het ROC van Flevoland.

De provincie heeft besloten om in 2017 extra bijeenkomsten te financieren. Naast extra gastlessen, biedt de provincie ook vier extra nascholingen. Het IVM en de provincie informeren de huisartsen en apotheken in Flevoland hierover eind mei middels een e-mail. Belangstellenden kunnen zich aanmelden via info@medicijngebruik.nl.

Friesland

Het Regionaal Orgaan verkeersveiligheid Fryslân (ROF) heeft van 2012 tot en met 2014 nascholingen gefinancierd voor apothekersassistenten. Vanaf 2013 verzorgt het IVM in opdracht van het ROF jaarlijks gastlessen 'Geneesmiddelen in het verkeer' aan de apothekersassistenten en doktersassistenten in opleiding aan het ROC Friese Poort te Leeuwarden.

In 2017 mag het IVM drie nascholingen verzorgen voor huisartsenteams en GGZ-artsen in Friesland. IVM heeft deze artsen hierover in het voorjaar van 2017 geïnformeerd. De data moeten nog worden vastgesteld. Belangstellenden kunnen zich aanmelden via info@medicijngebruik.nl

Gelderland en Overijssel

Het Regionaal Orgaan Verkeersveiligheid (ROV) Oost-Nederland heeft in 2015 alle artsen en apothekers in de provincies Gelderland en Overijssel gevraagd om in de voorlichting aan hun patiënten aandacht te besteden aan de invloed van geneesmiddelen op de rijvaardigheid. Zorgverleners die geïnteresseerd zijn in een nascholing, konden deze zelf aanvragen bij het IVM.

ROV Oost-Nederland heeft laten weten in 2017 geen nascholingen te financieren.

Groningen

Verkeerswijzer Groningen heeft in 2016 drie nascholingen gefinancierd voor huisartsen, apothekers en hun assistenten in de provincie Groningen. In 2017 heeft het IVM in opdracht van Verkeerswijzer Groningen gastlessen 'Geneesmiddelen in het verkeer' aan de apothekersassistenten in opleiding aan het ROC Noorderpoort in Groningen verzorgd.

Voor 2017 zijn er vooralsnog geen andere activiteiten gepland.

Limburg

Het Regionaal Orgaan Verkeersveiligheid Limburg (ROVL) financiert in 2016 een train-de-trainer 'Geneesmiddelen in het verkeer' aan de docenten van het ROC Gilde Opleidingen in Venlo. Deze train-de-trainer bevat onder andere gastlessen voor de apothekersassistenten in opleiding.

Voor 2017 zijn er vooralsnog geen activiteiten gepland.

Noord-Brabant

'Alert en clean het verkeer in' is in 2017 het campagnethema van de provincie Noord-Brabant. In het kader hiervan heeft de provincie het IVM gevraagd voorlichtingsbijeenkomsten te verzorgen voor lokale ouderenorganisaties. De ouderenorganisaties moeten zich hiervoor zelf aanmelden bij het IVM en kunnen subsidie aanvragen bij hun gemeente. Lokale artsen en apothekers zijn welkom en kunnen eventueel hun persoonlijke bijdrage leveren.

Noord-Holland

Voor de provincie Noord-Holland zijn er vooralsnog geen activiteiten gepland.

Utrecht

De provincie Utrecht financiert in 2017 en 2018 train-de-trainerscholingen 'Geneesmiddelen in het verkeer' aan de docenten van opleidingen voor apothekersassistenten en van de opleiding Farmakunde. Deze train-de-trainerscholing bevat onder andere lessen voor de studenten. De provincie overweegt om ook een train-de-trainer aan te bieden aan de docenten van de opleidingen voor doktersassistenten. Het IVM neemt in 2017 contact op met de opleidingen. Docenten van deze opleidingen in de provincie Utrecht kunnen zich zelf ook melden via info@medicijngebruik.nl

Zeeland

Het Regionaal Orgaan Verkeersveiligheid Zeeland (ROVZ) heeft in 2012 nascholingen gefinancierd voor apothekersassistenten.

Het ROVZ overweegt om in 2017 een gastles te financieren voor de apothekersassistenten in opleiding van Scalda in Goes.

Zuid-Holland

Het Regionaal Orgaan Verkeersveiligheid Zuid Holland (ROV-ZH) heeft in 2015 en 2016 nascholingen gefinancierd voor apotheek- en huisartsenteams in de provincie Zuid-Holland. Daarnaast heeft het IVM in 2015 en 2016 in opdracht van het ROV-ZH gastlessen 'Geneesmiddelen in het verkeer' verzorgd aan de apothekers- en doktersassistenten in opleiding van alle ROC's in Zuid-Holland.

Het ROV-ZH financiert ook in 2017 de gastlessen aan de apothekers- en doktersassistenten in opleiding van alle ROC's in Zuid-Holland en overweegt ook in 2017 nascholingen te financieren. Geïnteresseerden voor de nascholing kunnen zich al aanmelden bij het IVM via info@medicijngebruik.nl. Zodra er duidelijkheid is over de financiering, krijgen zij bericht van het IVM.