Informatiepagina

Het IVM zoekt enkele FTO-groepen die tijdens een (digitale) bijeenkomst mee willen discussiëren over het rationeel voorschrijven van (biosimilar) insulines. Deze bijeenkomsten zijn een onderdeel van een groter project over dit thema waarbij we voor eerstelijnszorgverleners handvatten ontwikkelen voor het rationeel voorschrijven van (biosimilar) insulines. Tijdens de bijeenkomsten wil het IVM in detail in kaart brengen welke redenen huisartsen hebben om voor een bepaalde insuline te kiezen. En welke redenen er zijn om af te wijken van de NHG-Standaard. Deze informatie dient als input voor het ontwikkelen van een toolbox voor de eerste lijn. Aangezien de praktijkondersteuner, praktijkverpleegkundige of diabetesverpleegkundige een grote rol heeft bij diabetespatiënten in de behandeling, begeleiding en voorlichting, is zijn/haar deelname aan de bijeenkomst een pré.

Wilt u deelnemen?

Wilt u als FTO-groep deelnemen of eerst meer informatie, dan kunt u contact opnemen met Marieke van den Berk-Bulsink (m.berk@ivm.nl).

Waarom is een FTO over (biosimilar) insulines zinvol?

De NHG-Standaard Diabetes Mellitus type 2 (2018) geeft een duidelijk stappenplan voor de inzet van insulines bij patiënten met diabetes mellitus type 2. Voorschrijfcijfers laten zien dat veel patiënten een insuline buiten het stappenplan gebruiken, zoals insuline glargine 300 E/ml of insuline degludec. Daarnaast is er terughoudendheid om biosimilar insulines voor te schrijven. De biosimilar insuline glargine Abasaglar® is al sinds 2014 op de markt, recent is ook biosimilar insuline lispro Sanofi® beschikbaar. Naar verwachting volgt biosimilar insuline aspart Sanofi® eind 2020. En er zullen daarna nog andere volgen. De komst van deze biosimilars is goed nieuws, want dit kan - zonder verlies van kwaliteit - leiden tot een forse besparing van geneesmiddelkosten. Dit vraagt in de eerste lijn echter wel voldoende kennis en expertise om biosimilars voor te schrijven en patiënten te begeleiden.

Contact

Laatst gewijzigd op 23 september 2020