FTO-beoordeling

In het kort

Met ingang van 2017 gelden bij De Friesland Zorgverzekeraar nieuwe beoordelingsregels voor FTO-groepen die aantoonbaar minimaal 2 aaneengesloten jaren op niveau 4 hebben gefunctioneerd en minimaal 3 keer per jaar een DTO organiseren.

Voor wie

Apothekers, Huisartsen

In de sectoren

Huisartsenpraktijk, Apotheek

Kosten

€ 1.950,00 (exclusief 21% BTW)

Voeg toe aan winkelwagentje

FTO-beoordeling DFZ - FTO/DTO-beoordeling niveau 4 (tweejaarlijks)

€ 1.950,00

Inhoud

Met ingang van 2017 gelden bij De Friesland Zorgverzekeraar nieuwe beoordelingsregels voor FTO-groepen die aantoonbaar minimaal 2 aaneengesloten jaren op niveau 4 hebben gefunctioneerd:

  • de FTO-beoordeling vindt plaats per kalenderjaar en niet meer per schooljaar
  • FTO-groepen die aantoonbaar minimaal 2 jaar op niveau 4 hebben gefunctioneerd, hoeven nog maar 1x per 2 jaar een beoordeling uit te laten voeren.

Organiseert je FTO-groep daarnaast minimaal 3x per jaar een DTO-bijeenkomst, dan kun je deze FTO-/DTO-beoordeling aanvragen.

Voor deze FTO-/DTO-beoordeling zijn de verslagen nodig van minimaal 6 FTO- en minimaal 6 DTO-bijeenkomsten, gehouden in de periode januari 2019 - december 2020. Maak zoveel mogelijk gebruik van het standaard FTO-verslagformulier en het standaard DTO-verslagformulier (gratis te downloaden op deze site). Per FTO-/DTO-bijeenkomst lever je ook de agenda, jaarplanning, prescriptie- cq diagnostische toetscijfers en presentielijsten aan.

Gebruik je HAWeb met je FTO-groep? En staan alle documenten van je FTO’s in HAWeb? Je kunt IVM een gastaccount geven voor deze groep, dan hoef je de documenten niet meer apart aan te leveren. Wij halen ze uit HAWeb en nemen contact met je op als iets ontbreekt.

Het IVM beoordeelt het FTO-niveau aan de hand van de indicatoren voor het FTO zoals vermeld in het handboek FTO. Hier staat ook in beschreven wat de criteria voor niveau 4 inhouden. Het handboek kun je gratis downloaden op deze site. Het FTO/DTO wordt beoordeeld conform de bijlage Criteria FTO en DTO.

Voldoet  je FTO-groep sinds minimaal 2 jaar aantoonbaar aan de criteria voor niveau 4 maar heb je geen DTO? Vraag dan een tweejaarlijkse FTO-beoordeling aan. Deze bestel je hier.

Voldoet je FTO-groep niet aan de voorwaarden voor een tweejaarlijkse beoordeling? Vraag dan een jaarlijkse beoordeling aan. Deze bestel je hier.

Contact

Laatst gewijzigd op 17 december 2020

Gerelateerd aan DFZ - FTO/DTO-beoordeling niveau 4 (tweejaarlijks)

FTO-beoordeling