Geldigheidsduur certificaat

Veel zorginstellingen laten medewerkers e-learningcursussen van het IVM volgen als onderdeel van het bevoegd- en bekwaamheidsbeleid.

Als een medewerker is geslaagd voor de eindtoets van een cursus kan zij/hij een eigen certificaat downloaden. Dit certificaat heeft geen geldigheidsdatum. Dit komt omdat het slagen voor een cursus van het IVM niet automatisch betekent dat een cursist bekwaam is. De zorginstelling waar iemand werkt, bepaalt aan welke eisen een medewerker hiervoor moet voldoen. Deze eisen liggen vast in het scholingsbeleid van de organisatie. Elke zorginstelling bepaalt zelf na hoeveel tijd een medewerker weer scholing volgt om haar/zijn bevoegdheid en bekwaamheid te verlengen. De meeste organisaties leggen in een meerjarenplan vast dat zij hun medewerkers jaarlijks medicatiescholing aanbieden, waarvan 1x per 2 à 3 jaar herhaalscholing.. 

Iemand die zelfstandig werkt is zelf verantwoordelijk voor het op peil houden van de eigen bekwaamheid.  Een zelfstandige bepaalt dus zelf hoe vaak hij/zij deelneemt aan (herhaal)scholing. 

Om medicatie te mogen delen moet een zorgverlener bekwaam en bevoegd zijn. Daarbij geldt: bekwaam maakt bevoegd. Een zorgmedewerker die bekwaam is in medicatie geven, heeft voldoende kennis, voldoende vaardigheden en de juiste professionele houding.

Het volgend van e-learningcursussen draagt bij aan toename van kennis. Daarnaast is aandacht nodig voor het ontwikkelen van vaardigheden en houding. Meer hierover lees je hier: https://www.medicijngebruik.nl/e-learning/bevoegd-en-bekwaam-bij-medicatie-als-risicovolle-handeling.