Cyclisch scholingsmodel

Wanneer een organisatie een lange termijn scholingsplan op medicatiegebied voor haar medewerkers wil opzetten, dan biedt het IVM een zogenaamd 'cyclisch scholingsmodel'.  De scholingen zijn toegespitst op verschillende sectoren. De inzet en de planning van de cursussen is naar keuze en vanzelfsprekend afhankelijk van het beschikbare budget van de instelling.

Het scholingsmodel is hieronder zichtbaar en gebaseerd op:

Basiscursussen

Op de cliëntenpopulatie toegespitste basiscursussen voor zowel ouderen/thuiszorg, gehandicaptenzorg als GGZ:

  • Basiskennis medicijngebruik
  • Medicijngroepen 1 - Algemeen.

Verdiepings- en verbredingscursussen.

Doelgroep zijn de reeds geschoolde medewerkers. Jaarlijks kunnen medewerkers één of meer e-learningcursussen naar keuze volgen. Denk aan onderwerpen als: medicatieveiligheid en baxteren, bijwerkingen, dementie, kinder- en jeugdmedicatie, vaardigheden bij medicatie geven, antipsychotica en afbouw, psychofarmaca, antibiotica en resistentie.  

Herhalingscursus

Een specifieke opfriscursus per sector. Elke drie jaar brengt het IVM een nieuwe herhalingscursus op de markt zodat medewerkers nooit 2x dezelfde cursus hoeven volgen. 

Het IVM denkt graag mee met het maken van keuzes en samenstellen van het scholingsplan. Hiermee bent u altijd verzekerd van medewerkers met een goede basiskennis op medicatie/medicatieveiligheidsgebied.